Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 01.12.2016 Vaide mitterahuldamine (I.M. -eraisik) Saadetud  
422. 01.12.2016 Arvamuse küsimine (OÜ Zoroaster) Saadetud  
423. 01.12.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
424. 30.11.2016 Kutse (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
425. 30.11.2016 Garantiitööde teostamise kohta (AS Lemminkäinen Eesti) Saadetud  
426. 30.11.2016 Tellimuskiri (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
427. 30.11.2016 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
428. 30.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
429. 30.11.2016 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
430. 30.11.2016 Tellimuskiri (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
431. 30.11.2016 Tellimuskiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
432. 30.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
433. 30.11.2016 Volikiri (Kaupmees&Ko AS) Saadetud  
434. 30.11.2016 Garantiikiri (OÜ Promelauks) Saadetud  
435. 30.11.2016 tegelevate laste nimekirja esitamisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
436. 29.11.2016 sisselülitus A.Puškini T1 (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
437. 29.11.2016 vastus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
438. 29.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
439. 29.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
440. 29.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
441. 29.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
442. 29.11.2016 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (S. B.) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
443. 29.11.2016 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (V. S.) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
444. 29.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
445. 29.11.2016 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
446. 29.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
447. 29.11.2016 Seisukoht lastega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
448. 29.11.2016 Kiri (OÜ Elektromontaaž) Saadetud  
449. 29.11.2016 Tõend (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
450. 29.11.2016 Vastus järelepärimisele (Lasnamäe Linnaosa Valitsus Sotsiaalhoolekande osakond) Saadetud  
451. 29.11.2016 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamiseks (P.T.) (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
452. 28.11.2016 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
453. 28.11.2016 Päring (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
454. 28.11.2016 Volikiri (SA Innove) Saadetud  
455. 28.11.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud