Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 21.11.2016 Teade (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
562. 21.11.2016 Vastus avaldusele (S.B.) Saadetud  
563. 21.11.2016 Vastus avaldusele (Eraisik O.K.) Saadetud  
564. 21.11.2016 Vastus avaldusele (S.S.) Saadetud  
565. 21.11.2016 Vastus avaldusele (I.Z.) Saadetud  
566. 18.11.2016 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (O. M.) (KÜ Vestervalli 16) Saadetud  
567. 18.11.2016 Seisukoht avaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
568. 18.11.2016 Järelepärimine (D.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
569. 18.11.2016 Järelepärimine (J.J.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
570. 18.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
571. 18.11.2016 Hinnapakkumiskutse (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
572. 18.11.2016 Päring kinnipeetava suhtes (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Jõhvi talitus) Menetletud  
573. 18.11.2016 Päring kinnipeetava suhtes (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Jõhvi talitus) Menetletud  
574. 18.11.2016 Järelepärimine piiriületamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
575. 18.11.2016 Päring (AÜ Medital) Saadetud  
576. 18.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
577. 18.11.2016 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
578. 18.11.2016 Menetluse algatamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
579. 18.11.2016 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Vanalinna Riigikool) Saadetud  
580. 17.11.2016 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
581. 17.11.2016 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
582. 17.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
583. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
584. 17.11.2016 Kutse (VF Leningradi oblasti munitsipaalorganisatsioon Ivangorodi linn) Saadetud  
585. 17.11.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
586. 17.11.2016 Kutse (Leningradi oblasti transpordi ja selle infrastruktuuri komitee) Saadetud  
587. 17.11.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
588. 17.11.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
589. 17.11.2016 Kutse (Leningradi oblasti munitsipaalmoodustise Kingiseppa munitsipaalrajoon) Saadetud  
590. 17.11.2016 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus) Saadetud  
591. 17.11.2016 Kutse (Ivangorodi Järkusuutliku Arengu Munitsipaalfond) Saadetud  
592. 17.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
593. 17.11.2016 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
594. 17.11.2016 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
595. 17.11.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud