Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
597. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
598. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
599. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
600. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
601. 17.11.2016 Garantiikiri (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
602. 17.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
603. 17.11.2016 Vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
604. 17.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
605. 17.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
606. 17.11.2016 Järelepärimine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
607. 17.11.2016 Päring (SA Narva Haigla) Menetletud  
608. 17.11.2016 Järelepärimine A.R. kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
609. 17.11.2016 Volitus (Spordikoolituse ja Teabe SA) Saadetud  
610. 16.11.2016 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
611. 16.11.2016 Väljamaksetaotlus (Rahandusministeerium) Saadetud  
612. 16.11.2016 Arvamuse päring (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
613. 16.11.2016 2017. a ürituste kohta (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Saadetud  
614. 16.11.2016 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.R.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
615. 16.11.2016 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (M.P.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
616. 16.11.2016 Kinnisasjadega liitmiseks sobiva maa erastamise kohta (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
617. 16.11.2016 Valikukomisjoni ettepanek (SA Innove) Saadetud  
618. 16.11.2016 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise kohta (Nartova Ljudmila) Saadetud  
619. 16.11.2016 Kinnisasjadega liitmiseks sobiva maa erastamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
620. 16.11.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
621. 16.11.2016 Taotlus tunnistaja ülekuulamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
622. 16.11.2016 Järelepärimine isikute arvu kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
623. 16.11.2016 Kuulutuse avaldamine (Ajalehed Gorod ja Põhjarannik) Saadetud  
624. 16.11.2016 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo) Saadetud  
625. 16.11.2016 Vahevastus järelepärimisele (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
626. 16.11.2016 tänukiri (Valgevene Riiklik Ooperi- ja Balletiteater) Saadetud  
627. 15.11.2016 Avalduse edastamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
628. 15.11.2016 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
629. 15.11.2016 Teade (OÜ Remarso Grupp) Saadetud  
630. 15.11.2016 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud