Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
631. 15.11.2016 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
632. 15.11.2016 Päring (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
633. 15.11.2016 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
634. 15.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
635. 15.11.2016 Päring (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
636. 15.11.2016 Ettekirjutus-hoiatus (Soldatova Liidia) Saadetud  
637. 15.11.2016 tõend (Lasteaed Põngerjas) Saadetud  
638. 15.11.2016 Seisukoht isikute määruskaebustele (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
639. 15.11.2016 Avaldus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
640. 15.11.2016 Ettekirjutus-hoiatus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
641. 15.11.2016 Kasutusloa menetlus (KÜ Võidu 7) Saadetud  
642. 15.11.2016 Päring (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
643. 15.11.2016 Päring (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
644. 14.11.2016 SAA seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
645. 14.11.2016 Kutse (Leningradi oblasti valitsuse Muuseumi Agentuur) Saadetud  
646. 14.11.2016 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
647. 14.11.2016 Teade (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
648. 14.11.2016 Garantiikiri rehabilitatsiooniteenuste osutamise eest (OÜ Promelauks) Saadetud  
649. 14.11.2016 Koha-aadresside korrastamine (HÜ Rassvet) Saadetud  
650. 14.11.2016 Koha-aadresside korrastamine (HÜ Raudtee Garaažid) Saadetud  
651. 14.11.2016 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
652. 11.11.2016 SAA seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-248 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
653. 11.11.2016 Vastus päringule (SA KredEx q) Saadetud  
654. 11.11.2016 SAA seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-15576 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
655. 11.11.2016 Avaldus vanema hooldusõiguse piiramiseks ,alaealisele lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
656. 11.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
657. 11.11.2016 SAA seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-16129 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
658. 11.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
659. 11.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
660. 11.11.2016 Kiri (OÜ Ekovir) Saadetud  
661. 11.11.2016 Seisukoht avaldaja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
662. 11.11.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
663. 11.11.2016 Järelepärimine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
664. 11.11.2016 Hoiatus (S.Sazonov) Saadetud  
665. 11.11.2016 Hoiatus (Eraisik) Saadetud