Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 11.11.2016 Hoiatus (Kalikas Niina) Saadetud  
667. 11.11.2016 Avaldus alaealistele eestkostja määramiseks,esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
668. 11.11.2016 Teatis (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
669. 11.11.2016 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
670. 11.11.2016 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
671. 11.11.2016 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
672. 10.11.2016 Avaldus vanema hooldusõiguse piiramiseks ning alaealisele lapsele eestkostja määramiseks,avaldus esi (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
673. 10.11.2016 Vastus nõudekirjale (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud  
674. 10.11.2016 Kutse (Šulga Liidia,Anatoli) Saadetud  
675. 10.11.2016 Maksekäsukiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Saadetud  
676. 10.11.2016 Kutse T.Š (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
677. 10.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
678. 10.11.2016 Järelepärimine (Enefit Energiatootmine AS) Saadetud  
679. 10.11.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
680. 10.11.2016 Tellimuskiri (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
681. 10.11.2016 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks,vanema hooldusõiguse piiramiseks ja lapsele eestkostja mä (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
682. 10.11.2016 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks,vanema hooldusõiguse peatamiseks ja alaealisele eestkostj (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
683. 10.11.2016 Vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
684. 09.11.2016 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks enne avalduse esitamist (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
685. 09.11.2016 Päring arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (E. M.) (SA Narva Haigla) Saadetud  
686. 09.11.2016 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
687. 09.11.2016 Teade (G. Demidova) Saadetud  
688. 09.11.2016 Kuulutuse avaldamine (Ajaleht GOROD, Ajaleht PÕHJARANNIK) Saadetud  
689. 09.11.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
690. 09.11.2016 Piiriületus (AS Transservis-N) Saadetud  
691. 09.11.2016 Tellimuskiri (OÜ Infraekspert) Saadetud  
692. 09.11.2016 Tänavavalgustuse kohta (AS ELTEL Networks) Saadetud  
693. 09.11.2016 SAA seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
694. 09.11.2016 soovituskiri festivali suhtes (Hasartmängumaksu Nõukogu) Saadetud  
695. 09.11.2016 soovituskiri (Eesti Kultuurkapital) Saadetud  
696. 08.11.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (KÜ Suur 17) Saadetud  
697. 08.11.2016 Garantiikiri (OÜ Zoroaster) Saadetud  
698. 08.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
699. 08.11.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
700. 08.11.2016 Kutse (Marina Korolko) Saadetud