Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 22.12.2016 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise kohta (Bodogovskaja Aleksandra) Saadetud  
107. 22.12.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
108. 21.12.2016 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
109. 21.12.2016 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
110. 21.12.2016 Alaealise lapse abivahendi kaardi duplikaadi edastamine (Imastu Koolkodu) Saadetud  
111. 21.12.2016 Ettekirjutuse tähtaja pikendamisest (Linnakodanik) Saadetud  
112. 21.12.2016 Ettekirjutus-hoiatus (Soldatova Liidia) Saadetud  
113. 21.12.2016 Teade töölepingu lõppemise kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Saadetud  
114. 21.12.2016 Vastus päringule (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
115. 21.12.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
116. 21.12.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
117. 21.12.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
118. 21.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
119. 21.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
120. 21.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
121. 21.12.2016 Hoone kasutamisest (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
122. 21.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
123. 21.12.2016 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
124. 21.12.2016 Vastus kohtunõudele eestkoste korraldatuse kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
125. 21.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
126. 21.12.2016 Tellimuskiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
127. 21.12.2016 Taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
128. 21.12.2016 Taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
129. 21.12.2016 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
130. 21.12.2016 Kooskõlastamiseks ehitusloa menetlus (Ida Päästekeskus) Saadetud  
131. 21.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
132. 21.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (KÜ Kangelaste 44) Saadetud  
133. 20.12.2016 Seisukoht isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
134. 20.12.2016 õiend ürituste läbiviimisest (Narva lasteaed Käoke) Saadetud  
135. 20.12.2016 Taotlus õpilase koolidokumentide väljastamiseks (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
136. 20.12.2016 Hagiavaldus elatise väljamõistmiseks tsiviilasjas nr 2-16-121255 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
137. 20.12.2016 Hagiavaldus elatise väljamõistmiseks tsiviilasjas nr 2-16-121133 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
138. 20.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
139. 20.12.2016 töölt vabastamisest (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
140. 20.12.2016 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud