Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 14.12.2016 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
247. 14.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
248. 14.12.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
249. 14.12.2016 Vastus taotlusele (Narva 6. Kool) Saadetud  
250. 14.12.2016 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
251. 14.12.2016 Saldokinnitus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
252. 14.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
253. 14.12.2016 2016.a majandusaasta aruandest (AS Heakorrastus) Saadetud  
254. 14.12.2016 2016.a majandusaasta aruandest (OÜ Küste) Saadetud  
255. 13.12.2016 Tellimuskiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
256. 13.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
257. 13.12.2016 Järelepärimine alaealise lapse D.S. perekonna suhtes (Narva Lasteaed Tuluke) Menetletud  
258. 13.12.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
259. 13.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
260. 13.12.2016 SAA- seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-17485 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
261. 13.12.2016 Avaldus isikule uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
262. 13.12.2016 Vastus hagiavaldusele eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
263. 13.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
264. 13.12.2016 elukoha registreerimisest (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
265. 13.12.2016 Vastus avaldusele (Z.K.-eraisik) Menetletud  
266. 13.12.2016 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
267. 13.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
268. 13.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
269. 13.12.2016 Kutse (Asutused) Saadetud  
270. 13.12.2016 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
271. 12.12.2016 Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite taotlus (Rahandusministeerium) Menetletud  
272. 12.12.2016 Kooskõlastamiseks eelnõu ja ehitusprojekt (Ida Päästekeskus) Saadetud  
273. 12.12.2016 SAA -i seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-16511 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
274. 12.12.2016 Vastus päringule (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
275. 12.12.2016 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
276. 12.12.2016 Töövõtulepingu nr 5.1-6/39/2016 tähtaeg (Zoroaster OÜ) Saadetud  
277. 12.12.2016 Eestkostja aruanne tsiviilasjas nr 2-14-56102 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
278. 12.12.2016 Teade (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
279. 12.12.2016 Linna esindaja vahetumine (TÜ Gerkules) Saadetud  
280. 12.12.2016 Korralduse edastamine (S.Pletnev) Saadetud