Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 12.12.2016 Kinnisasjadega piirnev maa (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
282. 12.12.2016 Kiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
283. 12.12.2016 Maa erastamine (J.Aleksejeva) Saadetud  
284. 12.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
285. 12.12.2016 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
286. 12.12.2016 Päring (Narva Paju kool) Saadetud  
287. 12.12.2016 Päring (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
288. 12.12.2016 Teade töölepingu lõppemise kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Saadetud  
289. 12.12.2016 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
290. 12.12.2016 Kinnituskiri (OÜ Avtograf.ee) Saadetud  
291. 12.12.2016 Vastus teatise nõudele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
292. 12.12.2016 Võlgnevuse tasumisest SAA-i ees (Jõhvi kohtutäitur Kristel Maalman) Saadetud  
293. 09.12.2016 Päring (Notar Anu Nool) Saadetud  
294. 09.12.2016 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
295. 09.12.2016 Taotlus (Notar Sergei Nikonov) Saadetud  
296. 09.12.2016 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
297. 09.12.2016 Taotlus (Notar Sergei Nikonov) Saadetud  
298. 09.12.2016 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
299. 09.12.2016 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
300. 09.12.2016 Taotlus (Notar Sergei Nikonov) Saadetud  
301. 09.12.2016 Avaldus alaealisele lapsele eestkostja määramiseks (O.M.) (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
302. 09.12.2016 Seisukoht alaealisele erieestkostja nääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
303. 09.12.2016 Taotlus alaealiste laste vanemate suhtes (Narva 6. Kool) Saadetud  
304. 09.12.2016 Seisukoht isiku avaldusele eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
305. 09.12.2016 2016.a majandusaasta aruanne (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
306. 09.12.2016 Taotlus (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
307. 09.12.2016 Seisukoht eestkostja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
308. 09.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
309. 09.12.2016 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
310. 09.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
311. 09.12.2016 2016.a majandusaasta aruanne (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
312. 09.12.2016 Teatis (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
313. 09.12.2016 Taotlus ajutiselt seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
314. 09.12.2016 2016.a majandusaasta aruanne (AS Transservis-N) Saadetud  
315. 09.12.2016 Nõudekiri (Linnakodanik) Saadetud