Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 07.12.2016 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 07.12.2016 Menetluse algatamine (S.Kondratjuk) Saadetud  
353. 07.12.2016 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (MTÜ Perekeskus Kontakt) Menetletud  
354. 06.12.2016 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
355. 06.12.2016 Kutse (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
356. 06.12.2016 Kutse (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
357. 06.12.2016 Seisukoht eestkostja kandidaadi A.R.kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
358. 06.12.2016 Päring (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
359. 06.12.2016 Kutse (EV Peterburi Peakonsulaat) Saadetud  
360. 06.12.2016 Kutse (Eesti Vabariigi Peakonsulaat) Saadetud  
361. 06.12.2016 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
362. 06.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
363. 06.12.2016 Kooskõlastamiseks ehitusloa menetlus (Ida-Eesti Päästekeskus) Saadetud  
364. 06.12.2016 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamiseks (Ida-Viru maavanem) Menetletud  
365. 06.12.2016 Seisukoht I.P. avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
366. 06.12.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
367. 06.12.2016 Narva linna mitteosalemisest kohtuistungil (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
368. 05.12.2016 Kutse (Eesti Vabariigi Peakonsulaat) Saadetud  
369. 05.12.2016 Kaasamine ehitusloa menetlusse (KÜ Rakvere 73) Saadetud  
370. 05.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
371. 05.12.2016 Kaastundeavaldus (Imatra LV) Saadetud  
372. 05.12.2016 Järelepärimine (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Saadetud  
373. 05.12.2016 Garantiikiri (Escort Est System OÜ) Saadetud  
374. 05.12.2016 Kaasamine Kulgu tn 15 ehitusloa menetlusse (SKS Estonia Textile OÜ) Saadetud  
375. 05.12.2016 Vastus (FIE Natalja Arsentjeva) Saadetud  
376. 05.12.2016 Vastus konkursi kohta (OÜ Kerxtas Kaubandus) Saadetud  
377. 05.12.2016 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-16594 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
378. 05.12.2016 Taotlus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
379. 05.12.2016 Taotlus koolidokumentide väljastamisest (Narva Paju Kool) Saadetud  
380. 05.12.2016 Kaaskiri (Ehitusekspertiisibüroo OÜ) Saadetud  
381. 05.12.2016 Päring (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
382. 05.12.2016 Garantiikiri (OÜ TADF Ehitus) Saadetud  
383. 05.12.2016 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Saadetud  
384. 05.12.2016 Menetluse algatamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
385. 05.12.2016 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud