Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 28.12.2016 Teade koosolekul 29.12.2016.a puudumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
37. 28.12.2016 Järelepärimine aadressil elavate inimeste kohta (KÜ Tiimanni 2) Saadetud  
38. 28.12.2016 teenuse osutamise leping (Eesti Kontsert) Menetletud  
39. 28.12.2016 teenuse osutamise leping (Eesti Kontsert) Menetletud  
40. 28.12.2016 Avaldus määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
41. 28.12.2016 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
42. 28.12.2016 õppelaenude kustutamisest (Rahandusministeerium) Saadetud  
43. 28.12.2016 Ettekirjutus-hoiatus (OÜ Remarso Grupp) Saadetud  
44. 28.12.2016 Teatis (Eraisikud) Saadetud  
45. 28.12.2016 Kooskõlastamiseks ehitusloa menetlus (OÜ Molong) Saadetud  
46. 28.12.2016 Kooskõlastamiseks ehitusloa menetlus (Ida-Eesti Päästekeskus) Saadetud  
47. 28.12.2016 Vastus teatele perekonna kohta (PPA Ida-Harju politseijaoskond) Saadetud  
48. 28.12.2016 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
49. 28.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
50. 28.12.2016 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
51. 28.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
52. 28.12.2016 Garantiikiri (AS Vant) Saadetud  
53. 28.12.2016 Arvete tagastamine (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
54. 28.12.2016 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
55. 28.12.2016 Vastus nõudekirjale (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
56. 27.12.2016 Päring (J.Agafontseva) Saadetud  
57. 27.12.2016 Kiri (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
58. 27.12.2016 Hoonestusõiguse seadmise menetlus (S. Mohhareva) Saadetud  
59. 27.12.2016 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
60. 27.12.2016 Seisukoht isiku avaldusele alaealiste laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
61. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
62. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
63. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
64. 27.12.2016 Seisukoht määratud esindaja seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
65. 27.12.2016 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Menetletud  
66. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
67. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
68. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
69. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
70. 27.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud