Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 23.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
72. 23.12.2016 Taotlus (Maarjamaa Hariduskolleegium) Saadetud  
73. 23.12.2016 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
74. 23.12.2016 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
75. 23.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
76. 23.12.2016 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
77. 23.12.2016 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
78. 23.12.2016 Ettekirjutus-hoiatus (A.Karina, D.Frolov) Saadetud  
79. 22.12.2016 Tellimuskiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
80. 22.12.2016 Tellimuskiri (OÜ Ramrest) Saadetud  
81. 22.12.2016 Kinnipeetava isiku taotluse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
82. 22.12.2016 Päring arstitõendi esitamiseks isiku terviseseisundi kohta (V. O.) (Narva perearstikeskuse filiaal (Kangelaste 24)) Menetletud  
83. 22.12.2016 Vastus päringule (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
84. 22.12.2016 Aruande esitamine (Ida-Viru Maavalitsus Haridus- ja Sotsiaalosakond) Saadetud  
85. 22.12.2016 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (O. Šašulina) Saadetud  
86. 22.12.2016 Kiri (Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
87. 22.12.2016 Kiri (AS Elektro-Sistem) Saadetud  
88. 22.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
89. 22.12.2016 Tellimuskiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
90. 22.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
91. 22.12.2016 Vastus avaldusele (J.D.) Saadetud  
92. 22.12.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
93. 22.12.2016 Vastus avaldusele (T.T.) Saadetud  
94. 22.12.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
95. 22.12.2016 Vastus avaldusele (L.S.) Saadetud  
96. 22.12.2016 Vastus avaldusele (S.S.) Saadetud  
97. 22.12.2016 Vastus avaldusele (A.R.) Saadetud  
98. 22.12.2016 Vastus avaldusele (A.K.) Saadetud  
99. 22.12.2016 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
100. 22.12.2016 Vastus avaldusele (A.I.) Saadetud  
101. 22.12.2016 Vastus avaldusele (V.I.) Saadetud  
102. 22.12.2016 Vastus avaldusele (S.G.) Saadetud  
103. 22.12.2016 Garantiikiri (OÜ Zoroaster) Saadetud  
104. 22.12.2016 Järelepärimine kinnipeetava isiku kohta (D. D.) (Viru Vangla) Menetletud  
105. 22.12.2016 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud