Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2017 Vastus kohtunõudele tsiviilasjas nr 2-16-123240 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2. 02.01.2017 Taotlus arstitõendi väljastamisest G.G. haigusloost (SA Narva Haigla) Menetletud  
3. 02.01.2017 Teatis (OÜ Pipes Building) Saadetud  
4. 02.01.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
5. 02.01.2017 Teatis (OÜ Pipes Building) Saadetud  
6. 02.01.2017 SAA-i seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-12931 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
7. 02.01.2017 Volikiri KO korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (Omniva) Saadetud  
8. 02.01.2017 Vastus avaldusele (Meridian Travel OÜ) Saadetud  
9. 03.01.2017 Akti tagastamine (AS ELTEL Networks) Saadetud  
10. 03.01.2017 Teatis (Oleg Sažin) Saadetud  
11. 03.01.2017 Päring arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (N. P.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
12. 03.01.2017 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
13. 03.01.2017 Päring (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
14. 03.01.2017 Päring (Narva Paju Kool) Saadetud  
15. 03.01.2017 Kohustuste üleminek (AS SEB Liising) Saadetud  
16. 03.01.2017 Trahviteade (OÜ Ronfard) Saadetud  
17. 03.01.2017 Tasane tn andmete esitamise teatise kohta (N. Boikov) Saadetud  
18. 03.01.2017 Päring psühholoogi arvamuse kohta alaealiste laste perekonna suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
19. 03.01.2017 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (L. B.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
20. 03.01.2017 Päring (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
21. 03.01.2017 Kutse (J.A.) Saadetud  
22. 03.01.2017 Kutse (E.P.) Saadetud  
23. 03.01.2017 Kutse (J.J.) Saadetud  
24. 03.01.2017 Päring (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
25. 03.01.2017 tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
26. 04.01.2017 Taotlus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
27. 04.01.2017 Muudatused lepingulistes suhetes (OÜ Bikonst Ehitus) Saadetud  
28. 04.01.2017 Muudatused lepingulistes suhetes (Eesti ESM AS) Saadetud  
29. 04.01.2017 Muudatused lepingulistes suhetes (OÜ TADF Ehitus) Saadetud  
30. 04.01.2017 Muudatused lepingulistes suhetes (AS N&V) Saadetud  
31. 04.01.2017 Muudatused lepingulistes suhetes (OÜ Gulib) Saadetud  
32. 04.01.2017 Haigekassa seadus (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
33. 04.01.2017 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
34. 04.01.2017 Kuulutuse avaldamine (Ajaleht Põhjarannik) Saadetud  
35. 04.01.2017 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud