Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1016. 26.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
1017. 26.10.2017 Viisad. (VFS Viisakeskus Petrozavodskis) Saadetud  
1018. 26.10.2017 Teade (K. Gogol) Saadetud  
1019. 26.10.2017 Pikendada tähtaja vastamist (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1020. 26.10.2017 Järelepärimine algatatud täitemenetluste kohta (I. T.) (Narva kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
1021. 26.10.2017 Järelepärimine algatatud täitemenetluste kohta (I. T.) (Kohtutäitur Raigo Pärs) Saadetud  
1022. 26.10.2017 Nõudekiri (OÜ Hansa Graniit) Saadetud  
1023. 26.10.2017 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
1024. 26.10.2017 Volitus kaupa ostmiseks (AS Espak Narva) Saadetud  
1025. 26.10.2017 Ametniku teenistusleht. (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
1026. 26.10.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1027. 25.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
1028. 25.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
1029. 25.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
1030. 25.10.2017 Trahviteade (Asutused) Saadetud  
1031. 25.10.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1032. 25.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
1033. 25.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
1034. 25.10.2017 Tellimuskiri (AS Ecomatic) Saadetud  
1035. 25.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
1036. 25.10.2017 Kutse. (Eesti Vabariigi Peakonsulaat) Saadetud  
1037. 25.10.2017 Taotlus spetsialisti ärakuulamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1038. 25.10.2017 Päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1039. 25.10.2017 Pankrotiavaldus registreerimiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1040. 25.10.2017 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
1041. 25.10.2017 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1042. 25.10.2017 Vastus kohtunõudele eestkoste pikendamise ja esialgse õiguskaitse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1043. 25.10.2017 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (I. N.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
1044. 25.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
1045. 25.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
1046. 25.10.2017 Täitmisaegse tagatise aktsepteerimata jätmine (AS Eviko) Saadetud  
1047. 24.10.2017 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
1048. 24.10.2017 Maa hoonestusõiguse seadmise toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
1049. 24.10.2017 Tsiviilasi nr 2-13-23977 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1050. 24.10.2017 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud