Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1086. 23.10.2017 Kutse. (Tšuvašši Vabariigi Kultuurministeerium) Saadetud  
1087. 23.10.2017 Seisukoht avaldusele isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1088. 23.10.2017 Garantiikiri (Puškini 29a) (Narva Vesi AS) Saadetud  
1089. 23.10.2017 Kutse. (Eesti Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
1090. 23.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
1091. 23.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
1092. 23.10.2017 Järelepärimine alaealise lapse vanema suhtes ( M.Š.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
1093. 23.10.2017 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamise lõpetamiseks (Ida-Viru maavanem) Menetletud  
1094. 23.10.2017 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamise lõpetamiseks (Ida-Viru maavanem) Saadetud  
1095. 23.10.2017 Tellimuskiri (Haigla 6) (Tehnosan OÜ) Saadetud  
1096. 23.10.2017 Tõend nr 509 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
1097. 23.10.2017 Päring seoses linnavara inventuuri läbiviimisega (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1098. 23.10.2017 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (Eraisik) Saadetud  
1099. 23.10.2017 Puurkaevude konserveerimine (Viru Geoloogia OÜ) Saadetud  
1100. 23.10.2017 Tellimuskiri (Karja 6d) (OÜ Milann Santeh Grupp) Saadetud  
1101. 23.10.2017 Tellimuskiri (Kreenholmi 25) (OÜ Lionline) Saadetud  
1102. 23.10.2017 Tellimuskiri (Peetri plats 3) (OÜ Lionline) Saadetud  
1103. 23.10.2017 Taotlus isikule uue eestkostja määramiseks, sh ka esialgse õiguskaitse korras (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1104. 23.10.2017 Vastus (Põhja Politseiprefektuur, kriminaalbüroo) Saadetud  
1105. 23.10.2017 Vastus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1106. 23.10.2017 Vastus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1107. 20.10.2017 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (EV Aukonsul Bulgaarias) Saadetud  
1108. 20.10.2017 Lepingu täitmisest (AS Taalri Varahaldus) Saadetud  
1109. 20.10.2017 Garantiikiri teenuste osutamise eest (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
1110. 20.10.2017 teenuse osutamise leping (OÜ Tulekild Pürotehnika) Menetletud  
1111. 20.10.2017 teenuse osutamise leping (OÜ Geneva) Menetletud  
1112. 20.10.2017 teenuse osutamise leping (OÜ Ares Security) Menetletud  
1113. 20.10.2017 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1114. 20.10.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1115. 20.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
1116. 20.10.2017 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1117. 20.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
1118. 20.10.2017 Seisukoht vanema seisukohale ja lapse esindaja seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1119. 20.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
1120. 20.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud