Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
456. 23.11.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
457. 23.11.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
458. 23.11.2017 Pakkumuse esitamise ettepanek (Ettevõtted) Saadetud  
459. 23.11.2017 Tellimuskiri (FIE Dmitri Bedjuhhov) Saadetud  
460. 23.11.2017 Tellimuskiri (OÜ Master Orion) Saadetud  
461. 23.11.2017 Garantiikiri arve tasumisest (MTÜ Life Factor) Saadetud  
462. 23.11.2017 Järelepärimine kooliõpilase abivajaduse hindamiseks (Narva 6. Kool) Menetletud  
463. 22.11.2017 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
464. 22.11.2017 bussi kasutamisest (Narva Laste Loomemaja) Saadetud  
465. 22.11.2017 Narva linna arvamus hooldusõiguse taastamiseks jätta rahuldamata (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
466. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
467. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
468. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
469. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
470. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
471. 22.11.2017 Kaaskiri (Žuravljova G.) Saadetud  
472. 22.11.2017 Kaaskiri (Tšesnokova O.) Saadetud  
473. 22.11.2017 Menetluse algatamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
474. 22.11.2017 Menetluse algatamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
475. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
476. 22.11.2017 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Koorikool) Saadetud  
477. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
478. 22.11.2017 Pakkumuse esitamise ettepanek (Ettevõtted) Saadetud  
479. 22.11.2017 Kutse (S. Filonova) Saadetud  
480. 22.11.2017 Kutse (I. Fjodorova) Saadetud  
481. 22.11.2017 Avaldus eestkostetavale uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
482. 22.11.2017 Vastus päringule (SA KredEx) Saadetud  
483. 22.11.2017 Dokumentide edastamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
484. 22.11.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
485. 22.11.2017 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
486. 22.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
487. 22.11.2017 Lõplik seisukoht asja edasise menetlemise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
488. 21.11.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
489. 21.11.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
490. 21.11.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud