Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
526. 17.11.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
527. 17.11.2017 Vastus teatele (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud  
528. 17.11.2017 Vastus teatele (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
529. 17.11.2017 vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
530. 17.11.2017 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
531. 17.11.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
532. 17.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
533. 17.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
534. 17.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
535. 17.11.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
536. 17.11.2017 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
537. 16.11.2017 Laenu tagastamisest. (Danske Bank AS Eesti filiaal) Saadetud  
538. 16.11.2017 Laenuosa väljamaksmist. (SEB Pank AS) Saadetud  
539. 16.11.2017 Ametniku teenistusleht. (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
540. 16.11.2017 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (V. N.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
541. 16.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
542. 16.11.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
543. 16.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
544. 16.11.2017 Trahviteade (OÜ Promelauks) Saadetud  
545. 16.11.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
546. 16.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
547. 16.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
548. 16.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
549. 16.11.2017 Kutse. (EV Peterburi Peakonsulaat) Saadetud  
550. 16.11.2017 Vastus teavitusele eestkoste taastamise vajadusest (AS Lõuna -Eesti Hooldekeskus Karksi Kodu) Saadetud  
551. 16.11.2017 Tõend (Scandec Ehitus OÜ) Saadetud  
552. 16.11.2017 Tellija korduv ja täiendatud nõue garantiiperioodil tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks (AS Vant) Saadetud  
553. 16.11.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
554. 16.11.2017 Garantiikiri (Zepparth OÜ) Saadetud  
555. 16.11.2017 Riigi omandis olevate maa-alade korrashoid (Rahandusministeerium) Saadetud  
556. 16.11.2017 Lepingulisete kohustuste täitmise seis (OÜ TipTipTap) Saadetud  
557. 15.11.2017 Kutse (Eraisik) Saadetud  
558. 15.11.2017 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
559. 15.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
560. 15.11.2017 Eestkostja aruanded (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud