Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 13.11.2017 Järelepärimine kasvandike kohta (SOS Lasteküla Eesti Ühing) Menetletud  
597. 13.11.2017 Järelepärimine laste vanemate kohta (KÜ Vahtra 6) Menetletud  
598. 13.11.2017 Järelepärimine laste vanemate kohta (MTÜ Evrika) Saadetud  
599. 13.11.2017 Järelepärimine laste vanemate kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Menetletud  
600. 13.11.2017 Alaealiste laste ja nende perekonna kohta (OÜ Narva Joala Perearstikeskuse Narva filiaal (Kangelaste 5)) Menetletud  
601. 13.11.2017 Päring (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
602. 13.11.2017 Teatis (OÜ Rosehill) Saadetud  
603. 13.11.2017 Teatis (Eraisik) Saadetud  
604. 13.11.2017 Teatis (Eraisik) Saadetud  
605. 13.11.2017 Teatis (Eraisik) Saadetud  
606. 13.11.2017 Järelepärimine J.G. suhtes (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
607. 13.11.2017 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
608. 13.11.2017 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
609. 13.11.2017 Järelepärimine A.M. suhtes (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
610. 13.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
611. 13.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
612. 13.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
613. 13.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
614. 13.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
615. 13.11.2017 Ametniku teenistusleht. (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
616. 13.11.2017 Garantiikiri (OÜ VisiitPlus) Saadetud  
617. 13.11.2017 Nõue tekitatud kahju hüvitamiseks (Naami-V OÜ) Saadetud  
618. 13.11.2017 Tasaarvestusavaldus (Inest Market AS) Saadetud  
619. 10.11.2017 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.S.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
620. 10.11.2017 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J.G.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
621. 10.11.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
622. 10.11.2017 Vastus nõudekirjale (Politsei- ja Piirivalveamet, Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond) Saadetud  
623. 10.11.2017 Seisukoht vanemate ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
624. 10.11.2017 Kaaskiri. (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
625. 10.11.2017 Volikiri. (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
626. 10.11.2017 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
627. 10.11.2017 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (S. M.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
628. 10.11.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
629. 10.11.2017 Seisukoht S.G. avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
630. 10.11.2017 Tellimuskiri (LIK Ehitusgrupp OÜ) Saadetud