Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 08.11.2017 Vastus kohtunõudele eestkostetava isiku avalduse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
667. 08.11.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
668. 08.11.2017 Vastus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
669. 08.11.2017 Tellimuskiri (AS Adam BD) Saadetud  
670. 08.11.2017 Aadressi päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
671. 08.11.2017 Tõend (Liidia Dubova) Saadetud  
672. 08.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
673. 08.11.2017 volitus kaupa ostmiseks (Rahva Raamat) Saadetud  
674. 08.11.2017 Vastus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
675. 08.11.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
676. 08.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
677. 08.11.2017 Järelepärimine õpilase kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
678. 08.11.2017 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
679. 08.11.2017 Järelepärimine õpilase iseloomustuse kohta (D.S.) (Narva Vanalinna Riigikool) Menetletud  
680. 08.11.2017 Järelepärimine alaealise lapse D.S. perekonna kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
681. 08.11.2017 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
682. 08.11.2017 Vastus teatele (KÜ Kerese 36) Saadetud  
683. 08.11.2017 Volikiri . (Politsei- ja Piirivalveamet) Saadetud  
684. 08.11.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
685. 08.11.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
686. 08.11.2017 Vastus taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
687. 08.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
688. 08.11.2017 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamise lõpetamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
689. 08.11.2017 Tellimuskiri (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
690. 08.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
691. 08.11.2017 Vastus teatele vastsündinud lapse kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
692. 08.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
693. 08.11.2017 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
694. 08.11.2017 Kaasamine (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
695. 07.11.2017 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
696. 07.11.2017 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
697. 07.11.2017 Teatis (Eraisik) Saadetud  
698. 07.11.2017 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
699. 07.11.2017 Taotlus riigilõivu tasumise vabastamisest (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Saadetud  
700. 07.11.2017 Seisukoht nõusoleku saamiseks alaealise nimel tehingute tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud