Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
946. 31.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
947. 31.10.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
948. 31.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
949. 31.10.2017 Lubada kasvandik kodukülastusele (Maarjamaa Hariduskolleegium) Saadetud  
950. 31.10.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
951. 31.10.2017 Volikiri. (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
952. 30.10.2017 Aruanne (Public Affairs Officer) Saadetud  
953. 30.10.2017 Järelepärimine iseloomustuse esitamiseks isiku suhtes (I. V.) (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
954. 30.10.2017 Tasaarvestuse avaldus (Naami-V OÜ) Saadetud  
955. 30.10.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
956. 30.10.2017 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (R. K.) (Ahtme Haigla SA) Menetletud  
957. 30.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
958. 30.10.2017 Kutse. (EV esindaja Azerbaidžanis) Saadetud  
959. 30.10.2017 Päring (Silberauto Eesti AS) Saadetud  
960. 30.10.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
961. 30.10.2017 Kutse (Nemo Ehitus OÜ) Saadetud  
962. 30.10.2017 Kutse (A. Laukonen) Saadetud  
963. 30.10.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
964. 30.10.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
965. 30.10.2017 Teatis (Irina Prokhorova) Saadetud  
966. 30.10.2017 Kutse (KÜ Kangelaste 30) Saadetud  
967. 30.10.2017 Vastus teatele (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud  
968. 30.10.2017 Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks. (Põhja Pensioniamet) Saadetud  
969. 30.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
970. 30.10.2017 Vastus teatisele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
971. 30.10.2017 Garantiikiri (ART Depoo OÜ) Saadetud  
972. 30.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
973. 30.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
974. 30.10.2017 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
975. 27.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
976. 27.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
977. 27.10.2017 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
978. 27.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
979. 27.10.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
980. 27.10.2017 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (OÜ Lostcom) Saadetud