Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 28.12.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
37. 28.12.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
38. 28.12.2017 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Narva perearstikeskuse filiaal (Hariduse 15)) Saadetud  
39. 27.12.2017 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
40. 27.12.2017 Vastus taotlusele (Narva 6. Kool) Saadetud  
41. 27.12.2017 Järelepärimine (Ida Päästekeskus) Saadetud  
42. 27.12.2017 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (AS Telset) Saadetud  
43. 27.12.2017 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
44. 27.12.2017 Kiri (OÜ Just4u) Saadetud  
45. 27.12.2017 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-17255 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
46. 27.12.2017 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-17350 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
47. 27.12.2017 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
48. 27.12.2017 Üüritud linnavara vabastamine (MTÜ Otsuseotsija) Saadetud  
49. 27.12.2017 Kutse. (Läti saatkond Armeenias) Saadetud  
50. 27.12.2017 Kutse (Larissa Balagur) Saadetud  
51. 27.12.2017 Maksedokumendi edastamine tsiviilasjas nr 2-17-14108 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
52. 22.12.2017 Kiri (Kirde Projekt OÜ) Saadetud  
53. 22.12.2017 Taotlus rahasumma tagastamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
54. 22.12.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
55. 22.12.2017 Järelepärimine alaealiste laste perekonna kohta (OÜ Perearst Jevgenia Kulikova,Jelena Pitel perearst) Saadetud  
56. 22.12.2017 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (OÜ Perearst Ljudmila Serjogina) Menetletud  
57. 22.12.2017 Järelepärimine täisealise isiku tervisliku seinundi kohta (OÜ Perearst Ljudmila Serjogina) Menetletud  
58. 22.12.2017 Järelepärimine alaealiste laste perekonna kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
59. 22.12.2017 Taotlus parkimiskaartide väljastamisest (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
60. 22.12.2017 Sõpruse sild. (St:Peterburi Valitsuse Kultuurikomitee) Saadetud  
61. 22.12.2017 Vastus (OÜ Corrigo) Saadetud  
62. 22.12.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
63. 22.12.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
64. 22.12.2017 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
65. 22.12.2017 Vastus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
66. 22.12.2017 Järelepärimine tugiisiku vajadusest alaealistele lastele (Narva Paju Kool) Saadetud  
67. 22.12.2017 Vastus nõudekirjale (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
68. 21.12.2017 Volikiri. (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
69. 21.12.2017 Teade (AS Lemminkäinen Eesti) Saadetud  
70. 21.12.2017 Volikiri (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud