Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 09.01.2018 Järelepärimine alaealiste laste perekonna kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
107. 09.01.2018 Ettepanek. (OÜ Väinämöinen Grupp) Saadetud  
108. 09.01.2018 Taotlus. (Pärnu Linnavalitsus) Saadetud  
109. 09.01.2018 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus) Menetletud  
110. 09.01.2018 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Menetletud  
111. 09.01.2018 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus) Menetletud  
112. 09.01.2018 Kutse (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
113. 09.01.2018 Vastus taotlusele isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) Saadetud  
114. 09.01.2018 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
115. 09.01.2018 Vastus teatele (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud  
116. 09.01.2018 Garantiikiri (Pindi Kinnisvara OÜ) Saadetud  
117. 09.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Rajel Sport MTÜ) Menetletud  
118. 09.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Rajel Sport MTÜ) Menetletud  
119. 09.01.2018 Vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
120. 09.01.2018 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
121. 09.01.2018 Avaldus alaealiste last eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määeramiseks ts.2-12-4721 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
122. 09.01.2018 Kinnistu omaniku nõusolek (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
123. 09.01.2018 Avaldus alaealisele lapsele eestkostja määramiseks,esialgse õiguskaitse kohaldamiseks tsiviilasjas n (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
124. 09.01.2018 Lõpparve tasumine (MTÜ Otsuseotsija) Saadetud  
125. 09.01.2018 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
126. 09.01.2018 andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
127. 09.01.2018 andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
128. 09.01.2018 sularaha tasuta sissekanded pangakontole (Swedbank AS) Saadetud  
129. 09.01.2018 Teade (Eraisik) Saadetud  
130. 09.01.2018 Teade (Eraisik) Saadetud  
131. 09.01.2018 Trahviteade (Welding Contract Work OÜ) Saadetud  
132. 09.01.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
133. 10.01.2018 Pakkumuse esitamise ettepanek (Ettevõtted) Saadetud  
134. 10.01.2018 Taotlus lapse peretoetuse maksmise jatkamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
135. 10.01.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
136. 10.01.2018 teenuse osutamise leping (MTÜ Eesti Interpreetide Liit) Menetletud  
137. 10.01.2018 garantiikiri (Demitol OÜ) Saadetud  
138. 10.01.2018 Kutse (Eraisik) Saadetud  
139. 10.01.2018 Avaldus nõusoleku andmiseks lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
140. 10.01.2018 Päring asustamata eluruumide kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud