Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 15.01.2018 Narva linna seisukoht vanema hooldusõiguste taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
212. 15.01.2018 Pikendada vastamise tähtaega (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
213. 15.01.2018 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J.T.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
214. 15.01.2018 vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
215. 15.01.2018 Tellimuskiri (Telereklaami OÜ(ajaleht Gorod)) Saadetud  
216. 15.01.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
217. 15.01.2018 Vastus taotlusele isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) Saadetud  
218. 15.01.2018 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
219. 15.01.2018 Kaaskiri. (Maa-amet) Saadetud  
220. 15.01.2018 Kutse (Eraisik) Saadetud  
221. 15.01.2018 Järelepärimine alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
222. 15.01.2018 Vastus taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
223. 15.01.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
224. 16.01.2018 Teade põhiavalduse mitteesitamisest ja taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 16.01.2018 Kasutusteatise menetlus (KÜ Puškini 19) Saadetud  
226. 16.01.2018 Seisukoht isiku avaldusele eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
227. 16.01.2018 Taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
228. 16.01.2018 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (Y. F.) (SA Narva Haigla) Saadetud  
229. 16.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Narva Jalgpalli Liit) Menetletud  
230. 16.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Narva Jalgpalli Liit) Menetletud  
231. 16.01.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
232. 16.01.2018 Garantiikiri (Valueexpert OÜ) Saadetud  
233. 16.01.2018 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
234. 16.01.2018 Kutse (Eraisik) Saadetud  
235. 16.01.2018 Pop-up Embassy (British Ambassador to Estonia) Saadetud  
236. 16.01.2018 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
237. 16.01.2018 Volikiri. (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
238. 16.01.2018 Volikiri . (Viru Maakohus) Saadetud  
239. 16.01.2018 Volikiri. (Viru Maakohus) Saadetud  
240. 17.01.2018 Seisukoht isiku avaldusele alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
241. 17.01.2018 Kinnituskiri (Reaalprojekt OÜ) Saadetud  
242. 17.01.2018 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (V. L.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
243. 17.01.2018 Kutse (Rahu 38a Pluss KÜ) Saadetud  
244. 17.01.2018 Taotlus asja läbivaatamisest ilma lepingulise esindaja kohalolekuta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
245. 17.01.2018 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (L. S.) (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud