Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 07.02.2018 Vastus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
667. 07.02.2018 Vastus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
668. 07.02.2018 Vastus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
669. 07.02.2018 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
670. 07.02.2018 Kiri (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
671. 07.02.2018 Seisukoht K.L. avaldusele ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
672. 07.02.2018 Tõend (Narva Muuseum) Saadetud  
673. 07.02.2018 Eestkostja aruande saatmine tsiviilasjas nr 2-13-35685 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
674. 07.02.2018 SAA seisukoht ühise hooldusõiguse lõpetamisest alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
675. 07.02.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
676. 07.02.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
677. 07.02.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
678. 07.02.2018 mängude kooskõlastamine (Päästeamet) Saadetud  
679. 07.02.2018 Surnud iskute dokumendid (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Saadetud  
680. 07.02.2018 mängude kooskõlastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
681. 07.02.2018 Vastus nõudekirjale (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
682. 08.02.2018 Avaldus vanemate hooldusõiguse määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
683. 08.02.2018 Vastus pöördumisele (S.G. eraisik) Saadetud  
684. 08.02.2018 Vastus avaldusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
685. 08.02.2018 Surnud iskute dokumendid (Ukraina Suursaatkond) Saadetud  
686. 08.02.2018 Informatsioon K.L. suhtes (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Saadetud  
687. 08.02.2018 Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Tallinnas (Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Tallinnas) Saadetud  
688. 08.02.2018 Volitus (Omniva) Menetletud  
689. 09.02.2018 Arvamuse päring (Keskkonnaamet) Saadetud  
690. 09.02.2018 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
691. 09.02.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
692. 09.02.2018 Trahviteade (OÜ BTIisolatsioon) Saadetud  
693. 09.02.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
694. 09.02.2018 Kaasabi osutamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
695. 09.02.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
696. 09.02.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
697. 09.02.2018 Vastus taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
698. 09.02.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
699. 09.02.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
700. 09.02.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud