Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 05.01.2018 Päring (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
72. 05.01.2018 Päring isiku suhtes (N. J.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
73. 05.01.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
74. 05.01.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
75. 05.01.2018 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
76. 05.01.2018 Teatis (OÜ Fama Invest) Saadetud  
77. 05.01.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
78. 05.01.2018 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
79. 05.01.2018 Seisukoht isiku avaldusele eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
80. 05.01.2018 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (V. N.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
81. 05.01.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
82. 05.01.2018 Järelepärimine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
83. 08.01.2018 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (A. S.) (OÜ Narva Joala Perearstikeskus (Kreenholmi 39F)) Saadetud  
84. 08.01.2018 Volikiri . (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
85. 08.01.2018 Teade kinkelepingust tuleneva kohustuse täitmise kohta (Eraisik N.O.) Saadetud  
86. 08.01.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
87. 08.01.2018 Munitsipaaleluruumi võõrandamise kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
88. 08.01.2018 Teade (Eraisik) Saadetud  
89. 08.01.2018 Järelepärimine isiku paigutamisest hoolekandeasutusse (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
90. 08.01.2018 Seisukoht 02.01.2018.a kirjas märgitud küsimustele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
91. 08.01.2018 Kinnitustaotlus (Swedbank AS) Saadetud  
92. 08.01.2018 Volikiri. (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
93. 08.01.2018 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (K. L.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
94. 08.01.2018 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (KÜ Koidula 4/5) Saadetud  
95. 08.01.2018 Taotlus isikule munitsipaaleluruumi eraldamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
96. 08.01.2018 Teade abivajava perekonna kohta (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
97. 08.01.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
98. 08.01.2018 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (D. H.) (Narva Paju Kool) Saadetud  
99. 08.01.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
100. 08.01.2018 Järelepärimine alaealiste laste perekonna kohta (A. L. ja E. L.) (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
101. 08.01.2018 Trahviteade (Eraisik) Saadetud  
102. 09.01.2018 Järelepärimine õpilase ja tema perekonna kohta (Narva 6.Kool) Menetletud  
103. 09.01.2018 Ettepanek. (OÜ Pak) Saadetud  
104. 09.01.2018 Järelepärimine alaealiste laste perekonna kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
105. 09.01.2018 Järelepärimine alaealiste laste perekonna kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud