Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 13.12.2018 Katastriüksuse moodustamine (Eraisik) Saadetud  
177. 13.12.2018 Katastriüksuse moodustamine (Eraisik) Saadetud  
178. 13.12.2018 Tagatise tagastamine (AS N&V) Saadetud  
179. 13.12.2018 Tagatise tagastamine (AS Eesti Keskkonnateenused) Saadetud  
180. 12.12.2018 Tellimuskiri (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
181. 12.12.2018 Seisukoht lapsega suhtlemise korraldamiseks (Lepitusmenetlus ) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
182. 12.12.2018 Swedbank AS (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
183. 12.12.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
184. 12.12.2018 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
185. 12.12.2018 Vastus 29.11.2018 kohtunõudele ts. asjas nr 2-18-876 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
186. 12.12.2018 Vastus taotlusele (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Saadetud  
187. 12.12.2018 Taotlus isiku viibimiskoha kindlaks tegemiseks (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
188. 12.12.2018 Kutse (EV Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
189. 12.12.2018 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-18-18631 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
190. 12.12.2018 Volikiri (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Saadetud  
191. 12.12.2018 Kinnituskiri (SA Innove) Saadetud  
192. 11.12.2018 Teabepäring (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
193. 11.12.2018 Vastus kirjale (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
194. 11.12.2018 Järelepärimine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
195. 11.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
196. 11.12.2018 Vastus avaldusele (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
197. 11.12.2018 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
198. 11.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
199. 11.12.2018 Järelepärimine (OÜ Narva Joala Perearstikeskuse Narva filiaal (Kangelaste 5)) Saadetud  
200. 11.12.2018 Järelepärimine (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
201. 11.12.2018 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas 18233001110 (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
202. 11.12.2018 Vastus kirjale (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
203. 11.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
204. 11.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
205. 11.12.2018 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
206. 11.12.2018 Vastus teatele abivajava kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
207. 11.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
208. 11.12.2018 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (KÜ Joala 11) Saadetud  
209. 11.12.2018 Vastus teatele abivajavate isikute kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
210. 11.12.2018 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (KÜ Joala 7/9) Saadetud