Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 11.12.2018 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (KÜ Joala 7/9) Saadetud  
212. 11.12.2018 kiri (AS If P&C Insurance) Saadetud  
213. 11.12.2018 Kasutusloa taotluse menetlus (AÜ Višnja) Saadetud  
214. 10.12.2018 Järelepärimine (Viru Vangla) Saadetud  
215. 10.12.2018 Narva linna arvamus esitatud taotlusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
216. 10.12.2018 Järelepärimine (SA Narva Haigla) Saadetud  
217. 10.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
218. 10.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
219. 10.12.2018 Vastus teatele abivajava kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
220. 10.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
221. 10.12.2018 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
222. 10.12.2018 Eestkostja aruanne tsiviilasjas nr 2-16-15421 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
223. 10.12.2018 kindlustuse vormistamine (AS If P&C Insurance) Saadetud  
224. 10.12.2018 Taotlus parkimiskaartide väljastamisest (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
225. 07.12.2018 Teade (Eraisik) Saadetud  
226. 07.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
227. 07.12.2018 Järelepärimine (OÜ Narva Joala Perearstikeskuse Narva filiaal (Kangelaste 5)) Menetletud  
228. 07.12.2018 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas 18233001446 (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
229. 07.12.2018 Vastus abivajava isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
230. 07.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
231. 07.12.2018 Detailplaneeringu kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
232. 07.12.2018 Järelepärimine (Narva Lasteaed Sipsik) Saadetud  
233. 07.12.2018 Järelepärimine (OÜ Narva Perearstikeskus) Saadetud  
234. 07.12.2018 Korralduse eelnõu edastamine (Eraisik) Saadetud  
235. 07.12.2018 Korralduse eelnõu edastamine (Eraisik) Saadetud  
236. 07.12.2018 Järelepärimine (OÜ Narva Perearstikeskus) Saadetud  
237. 07.12.2018 Järelepärimine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
238. 07.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
239. 07.12.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
240. 07.12.2018 Hindamiskomisjoni otsuse edastamine (KÜ Mõisa 5) Saadetud  
241. 06.12.2018 Vastus avaldusele (G.D. eraisik) Saadetud  
242. 06.12.2018 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
243. 06.12.2018 Taotlus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks tsiviilasjas nr 2-18-16613 (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Saadetud  
244. 06.12.2018 Avaldus alaealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Saadetud  
245. 06.12.2018 Soojustarne katkestamine (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud