Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 26.11.2018 teenuse osutamise leping (OÜ Geneva) Menetletud  
422. 26.11.2018 teenuse osutamise leping (OÜ Ares Security) Menetletud  
423. 26.11.2018 Taotlus (Eesti Post AS) Saadetud  
424. 23.11.2018 Garantiikiri (OÜ Verston Ehitus) Saadetud  
425. 23.11.2018 Garantiikiri (OÜ Promelauks) Saadetud  
426. 23.11.2018 Garantiikiri (MTÜ Life Factor) Saadetud  
427. 23.11.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
428. 23.11.2018 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
429. 23.11.2018 Vastus abivajava lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
430. 23.11.2018 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas 18233001388 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
431. 23.11.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
432. 23.11.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
433. 23.11.2018 Esimese Advendi küünla süütamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
434. 23.11.2018 Imelised aastad" taotlus (Tervise Arengu Instituut) Saadetud  
435. 23.11.2018 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
436. 22.11.2018 Vastus (KÜ Võidu 10 A) Saadetud  
437. 22.11.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
438. 22.11.2018 Kutse. (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
439. 22.11.2018 Teatis (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
440. 22.11.2018 Kutse. (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
441. 22.11.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
442. 22.11.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
443. 22.11.2018 Ettekirjutus-hoiatus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
444. 22.11.2018 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
445. 22.11.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
446. 22.11.2018 Teade (AS Eesti Gaas) Saadetud  
447. 22.11.2018 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
448. 22.11.2018 Täiendav seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-8395 (Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja) Saadetud  
449. 22.11.2018 Kiri (Maa-amet) Saadetud  
450. 22.11.2018 Kasutusteatiste esitamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
451. 22.11.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
452. 22.11.2018 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
453. 22.11.2018 Vastus teatele (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
454. 22.11.2018 Pakkumuse esitamise ettepanek (Ettevõtted) Saadetud  
455. 22.11.2018 Kutse. (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud