Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
631. 09.11.2018 Garantiikiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
632. 09.11.2018 Õigusabitaotluse edastamine (Justiitsministeerium) Menetletud  
633. 09.11.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
634. 09.11.2018 Taotlus ravil viibiva isiku väljavõte haigusloost (Ahtme Haigla SA) Saadetud  
635. 09.11.2018 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu täitmine (Korteriühistud)  
636. 09.11.2018 Taotlus abivajava isiku I.K. arstitõendi väljastamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
637. 09.11.2018 Järelepärimine alaealise lapse ja tema perekonna kohta (MTÜ Tartu Laste Tugikeskus) Saadetud  
638. 09.11.2018 tasu tagastamisest (Narva Paju Kool) Saadetud  
639. 09.11.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
640. 09.11.2018 Vastus taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
641. 09.11.2018 Krediidiosa väljamaksmisest (OP Corporate Bank plc Eesti filiaal) Saadetud  
642. 09.11.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
643. 09.11.2018 Kohtumäärus jätta S.S. avaldus rahuldamata (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
644. 09.11.2018 Vastus abivajava lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
645. 09.11.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
646. 09.11.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
647. 09.11.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
648. 09.11.2018 Vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
649. 09.11.2018 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Asematic) Menetletud  
650. 08.11.2018 vastus kirjale (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
651. 08.11.2018 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Koolieelne lasteasutus Põngerjas)  
652. 08.11.2018 Taotlus seisukoha esitamise tähtaja pikendamine ts asjas nr 2-18-7105 (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
653. 08.11.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
654. 08.11.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
655. 08.11.2018 Vastus taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
656. 08.11.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
657. 08.11.2018 SAA avaldus alaealise lapse eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
658. 08.11.2018 Vastus abivajava isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
659. 08.11.2018 Taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
660. 07.11.2018 Nõudekiri (Viamer Grupp OÜ) Saadetud  
661. 07.11.2018 Teatis (OÜ Alvel Ventures) Saadetud  
662. 07.11.2018 üritustel osalemine (Narva Muusikakool) Saadetud  
663. 07.11.2018 Taotlus andmete väljastamiseks isikute suhtes (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
664. 07.11.2018 Järelepärimine alaealise lapse suhtes (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
665. 07.11.2018 Järelepärimine alaealise lapse kohta (Narva 6. Kool) Saadetud