Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 17.12.2019 Avalduse edastamine täitemenetluse algatamiseks (Tallinna Kohtutäitur Kaja Lilloja) Saadetud  
107. 17.12.2019 Avalduse edastamine täitemenetluse algatamiseks (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Saadetud  
108. 17.12.2019 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
109. 17.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
110. 17.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
111. 17.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
112. 17.12.2019 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
113. 17.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
114. 17.12.2019 Kaasamine (KÜ Tallinna mnt 42) Saadetud  
115. 17.12.2019 Tellimuskiri (Skat-Keskus OÜ) Saadetud  
116. 16.12.2019 Kiri projekti kohta (Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Slantsõ linnaasundus) Saadetud  
117. 16.12.2019 Tellimuskiri (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
118. 16.12.2019 Tellimuskiri (OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis) Saadetud  
119. 16.12.2019 Narva linna lõplik seisukoht isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
120. 16.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
121. 16.12.2019 Vastus kutsekirjale kinnisvara arestimisele (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Saadetud  
122. 16.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Kaseke) Saadetud  
123. 16.12.2019 Avaldus (Maa-amet) Saadetud  
124. 16.12.2019 Laenuosa väljamaksmisest (SEB Pank AS) Saadetud  
125. 16.12.2019 Päring isiku kohta (Viru Vangla) Saadetud  
126. 16.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
127. 16.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
128. 16.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
129. 16.12.2019 Vastus abivajavast lapsest teatamisele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
130. 16.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
131. 16.12.2019 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
132. 16.12.2019 volitus kaupa ostmiseks (AS Espak Narva) Saadetud  
133. 16.12.2019 volitus kaupa ostmiseks (AS FEB) Saadetud  
134. 16.12.2019 volitus kaupa ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
135. 16.12.2019 volitus kaupa ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
136. 13.12.2019 Taotlus projekti pikendamiseks (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA) Saadetud  
137. 13.12.2019 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
138. 13.12.2019 Kiri (KÜ Kosmonaudi 7) Saadetud  
139. 13.12.2019 Kiri (KÜ Puškini 51) Saadetud  
140. 13.12.2019 Kiri (KÜ Uuusküla 4) Saadetud