Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 13.12.2019 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
142. 13.12.2019 Tellimuskiri (Policert OÜ) Saadetud  
143. 13.12.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
144. 13.12.2019 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
145. 13.12.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
146. 13.12.2019 Taotlus isiku tegeliku viibimiskoha kindlakstegemiseks (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
147. 13.12.2019 Järelepärimine lapse ja tema perekonna kohta (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
148. 13.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
149. 13.12.2019 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
150. 13.12.2019 Nõudekiri (AS Taalri Varahaldus) Saadetud  
151. 13.12.2019 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
152. 13.12.2019 Päring asustamata eluruumide kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
153. 13.12.2019 Kaasamine (OÜ Aleana Kinnisvara) Saadetud  
154. 12.12.2019 Isiku teate edastamine (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
155. 12.12.2019 Avaldus lapsele eestkostja määramiseks ning esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
156. 12.12.2019 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-16106 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
157. 12.12.2019 Teatis isiku surma kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
158. 12.12.2019 Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Saadetud  
159. 12.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus Torujõe noortekodu) Saadetud  
160. 12.12.2019 Vastus avaldusele laste kohta (Eraisik) Saadetud  
161. 12.12.2019 Teatis kavandatavast haldusaktist (Fama Invest OÜ) Saadetud  
162. 12.12.2019 Taotlus isiku nimele hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
163. 12.12.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
164. 12.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
165. 12.12.2019 Vastus isiku küsimusele abivajavate isikute kohta (Eraisik) Saadetud  
166. 12.12.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
167. 12.12.2019 Vastus kohtunõudele lapse määratud esindaja määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
168. 12.12.2019 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
169. 12.12.2019 Järelepärimine lapse perekonna kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
170. 12.12.2019 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Larissa Golt) Saadetud  
171. 12.12.2019 Volikiri (OÜ Ehituse ABC) Saadetud  
172. 12.12.2019 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
173. 12.12.2019 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
174. 12.12.2019 Päring (Keskkonnaamet) Saadetud  
175. 12.12.2019 Kiri (Keskkonnaministeerium) Saadetud