Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 11.12.2019 Maksmise graafik (Eraisik) Saadetud  
177. 11.12.2019 Maksmise graafik (Eraisik) Saadetud  
178. 11.12.2019 Maksmise graafik (Eraisik) Saadetud  
179. 11.12.2019 Maksmise graafik (Eraisik) Saadetud  
180. 11.12.2019 Taotlus isiku nimele hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
181. 11.12.2019 Kutse (Eraisik) Saadetud  
182. 11.12.2019 korruptsioonivastasest seadusest tulenevate nõuete täitmine (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
183. 11.12.2019 Õppelaenude kustutamise taotlus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
184. 11.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
185. 11.12.2019 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
186. 11.12.2019 Taotlus isiku nimele hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
187. 11.12.2019 Kirjalik nimekiri eestkostetava isiku vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
188. 11.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
189. 11.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
190. 11.12.2019 õiend (Narva Lasteaed Karikakar) Saadetud  
191. 11.12.2019 õiend (Narva Lasteaed Kaseke) Saadetud  
192. 11.12.2019 õiend (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
193. 11.12.2019 Teatis kavandatavast haldusaktist (Narva KPV OÜ) Saadetud  
194. 11.12.2019 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
195. 11.12.2019 Nõusoleku andmine (Vnešterminal OÜ) Saadetud  
196. 11.12.2019 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)  
197. 10.12.2019 Töövõtulepingu nr 13/2019 täitmise kohta (DSS Estonia OÜ) Saadetud  
198. 10.12.2019 Kutse (EV Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
199. 10.12.2019 Vastus järelepärimisele alaealiste laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
200. 10.12.2019 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-15-7574 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
201. 10.12.2019 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 18230100377 (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Saadetud  
202. 10.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Punamütsike) Saadetud  
203. 10.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
204. 10.12.2019 Maa-ala osa eraldamine Rahu tn 22 majaelanike parkimisplatsi rajamiseks (KÜ Rahu 22) Saadetud  
205. 10.12.2019 Narva Spordikooli Energia parkla laiendamine (Kultuuriosakond) Saadetud  
206. 10.12.2019 Koondarve tagastamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
207. 10.12.2019 Tellimuskiri (OÜ VA Systems)  
208. 09.12.2019 Taotlus (Pereprojekt MTÜ) Saadetud  
209. 09.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Sipsik) Menetletud  
210. 09.12.2019 Vastus kohtunõudele vastuse esitamiseks isiku määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud