Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 03.12.2019 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisik) Saadetud  
282. 03.12.2019 Tellimuskiri (Skat-Keskus OÜ) Saadetud  
283. 03.12.2019 Garantiikiri (AS Teede Tehnokeskus) Saadetud  
284. 03.12.2019 Järelepärimine (Pereprojekt MTÜ) Menetletud  
285. 03.12.2019 Talihoole riigiteel (Maanteeamet) Saadetud  
286. 03.12.2019 Vastus kohtunõudele järelevalve menetluses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
287. 03.12.2019 Taotlus hinnangu esitamiseks isikute suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
288. 03.12.2019 Garantiikiri (Stokker AS) Saadetud  
289. 03.12.2019 Garantiikiri (OÜ Kruta) Saadetud  
290. 03.12.2019 Tellimuskiri (Viru RMT OÜ) Saadetud  
291. 03.12.2019 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
292. 03.12.2019 Vastus taotlusele isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) Saadetud  
293. 03.12.2019 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Peremeditsiini ja Tervisekeskus RAHU) Saadetud  
294. 03.12.2019 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-14-53165 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
295. 03.12.2019 Vastus järelepärimisele lapse sotsiaalse tausta kohta (Viru Vangla III üksus) Saadetud  
296. 03.12.2019 Seisukoht alaealisele lapsele uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
297. 03.12.2019 päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
298. 03.12.2019 Tellimuskiri (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
299. 03.12.2019 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Jäätmebüroo) Saadetud  
300. 02.12.2019 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Pereprojekt MTÜ) Saadetud  
301. 02.12.2019 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Pereprojekt MTÜ) Saadetud  
302. 02.12.2019 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
303. 02.12.2019 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskuse filiaal (Partisani 5a)) Menetletud  
304. 02.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Menetletud  
305. 02.12.2019 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
306. 02.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
307. 02.12.2019 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
308. 02.12.2019 Päring (Politsei- ja Piirivalveamet) Saadetud  
309. 02.12.2019 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
310. 02.12.2019 Järelepärimine laste perekonna kohta (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
311. 02.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
312. 02.12.2019 Maa sihtotstarvete muutmine (Eraisik) Saadetud  
313. 02.12.2019 Narva linn, Juhhanovi tn ehitustööd (OÜ Jõhvi KEK)  
314. 02.12.2019 Vastus avaldusele transporditoetuse saamiseks (Eraisik) Saadetud  
315. 29.11.2019 Garantiikiri (Trev-2 Grupp AS) Saadetud