Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 29.11.2019 Garantiikiri (AS Teede Tehnokeskus) Saadetud  
317. 29.11.2019 Otsus (Siseministeerium) Saadetud  
318. 29.11.2019 Vastus teatele abivajavast lapsest kriminaalasjas nr 19233001486 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
319. 29.11.2019 Garantiikiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
320. 29.11.2019 teenuse osutamise leping (OÜ Ares Grupp) Menetletud  
321. 29.11.2019 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
322. 29.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
323. 29.11.2019 Tõend (Eesti Töötukassa) Saadetud  
324. 29.11.2019 Tellimuskiri (AS G4S Eesti) Saadetud  
325. 29.11.2019 TEN-T transiitteede eelprojekti piirinaabritega kooskõlastamine (Lidl Eesti OÜ) Saadetud  
326. 29.11.2019 Tellimuskiri (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
327. 28.11.2019 Tulemus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
328. 28.11.2019 Kahju hüvitamise nõue (AS Salva Kindlustus) Saadetud  
329. 28.11.2019 Päring (Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA) Saadetud  
330. 28.11.2019 TEN-T transiitteede eelprojekti piirinaabritega kooskõlastamine (Ovelan Invest OÜ) Saadetud  
331. 28.11.2019 Laenuosa väljamaksmine (AS SEB Pank) Saadetud  
332. 28.11.2019 Järelepärimine alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Koolieelne Lasteasutus Sipsik) Menetletud  
333. 28.11.2019 Järelepärimine laste tervise kohta (OÜ Medical PAK) Menetletud  
334. 28.11.2019 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
335. 28.11.2019 Pöördumine maakonnaliini nr31 Narva-Narva-Jõesuu kohta (Maanteeamet) Saadetud  
336. 28.11.2019 Avaldus lapse dokumentide väljastamiseks (Narva Paju Kool) Saadetud  
337. 28.11.2019 Järelepärimine alaealise lapse suhtes (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
338. 28.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
339. 28.11.2019 Järelepärimine asenduskodus viibiva lapse kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
340. 27.11.2019 Ettekirjutus (OÜ Narva Development Project) Saadetud  
341. 27.11.2019 garantiikiri arve tasumisest (Rahva Raamat) Saadetud  
342. 27.11.2019 Korraldus (OÜ Sipsik) Saadetud  
343. 27.11.2019 Taotlus parkimiskaartide väljastamisest (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
344. 27.11.2019 Otsuse edastamine (Eraisik) Saadetud  
345. 27.11.2019 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
346. 27.11.2019 Teade kavandatavast haldusaktist (Eraisik) Saadetud  
347. 27.11.2019 Lepingu täitmise nõue (OÜ N&V) Saadetud  
348. 27.11.2019 Laenu tagastamisest (OP Corporate Bank plc Eesti filiaal) Saadetud  
349. 27.11.2019 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 19240100036 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
350. 27.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud