Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 27.11.2019 Teatis (Maa-amet) Saadetud  
352. 27.11.2019 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
353. 27.11.2019 Tellimuskiri (Ekomatic AS)  
354. 26.11.2019 Tõend isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
355. 26.11.2019 Volikiri (Optimera Estonia AS) Saadetud  
356. 26.11.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
357. 26.11.2019 Teabenõue hagiavalduse esitamise kohta (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
358. 26.11.2019 Kutse (EV Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
359. 26.11.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
360. 26.11.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
361. 26.11.2019 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 26.11.2019 Garantiikiri (OÜ Promelauks) Saadetud  
363. 26.11.2019 Garantiikiri (V&G Anton) Saadetud  
364. 25.11.2019 Tellimuskiri (Skat-Keskus OÜ) Saadetud  
365. 25.11.2019 leping (OÜ Kerxtas Kaubandus) Saadetud  
366. 25.11.2019 Teade eestkostetava isiku viibimiskoha kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
367. 25.11.2019 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus)  
368. 25.11.2019 teenuse osutamise leping (MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu) Menetletud  
369. 25.11.2019 Nõue võlgnevuse tasumiseks (UÜ Master Pluss) Saadetud  
370. 25.11.2019 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
371. 25.11.2019 Tellimuskiri (OÜ Inseneribüroo Stanislav Domov) Saadetud  
372. 25.11.2019 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Sädemeke) Saadetud  
373. 25.11.2019 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
374. 25.11.2019 Järelepärimine lapse ja tema perekonna kohta (Lasteaed Põngerjas) Menetletud  
375. 25.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
376. 25.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
377. 25.11.2019 Tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
378. 25.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
379. 25.11.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
380. 25.11.2019 Kutse (Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Slantsõ linnaasundus) Saadetud  
381. 25.11.2019 Andmepäring (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
382. 22.11.2019 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ BAMILONE) Saadetud  
383. 22.11.2019 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
384. 22.11.2019 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
385. 22.11.2019 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud