Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 20.12.2019 Teatis (Eraisikud) Saadetud  
37. 20.12.2019 Järelepärimine (OÜ Sven Sillar Advokaadibüroo) Saadetud  
38. 20.12.2019 Järelepärimine (Advokaadibüroo Alterna OÜ) Saadetud  
39. 20.12.2019 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
40. 20.12.2019 Avaldus alaealise kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
41. 20.12.2019 Maa hoonestusõiguse seadmise menetlus (Eraisik) Saadetud  
42. 20.12.2019 Otsus (Spordihostel Võidu 17a UÜ) Saadetud  
43. 20.12.2019 Tõendite esitamine kohtuasjas nr 2-19-17616 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
44. 20.12.2019 Otsus (Kivihunt OÜ) Saadetud  
45. 20.12.2019 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
46. 20.12.2019 Järelepärimine (OÜ Sven Sillar Advokaadibüroo) Saadetud  
47. 20.12.2019 Seisukoht isiku avaldusele alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
48. 20.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
49. 20.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
50. 20.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
51. 20.12.2019 Tellimuskiri (Eraisik) Saadetud  
52. 20.12.2019 Tellimuskiri (Katuse ABC OÜ) Saadetud  
53. 20.12.2019 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
54. 20.12.2019 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
55. 20.12.2019 Vastus päringule lapsele määratud teenuste kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
56. 20.12.2019 Järelepärimine digiloo epikriisi kohta (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
57. 20.12.2019 Tellimuskiri (OÜ Geodata Arendus) Saadetud  
58. 19.12.2019 Garantiikiri (AS Äripäev) Saadetud  
59. 19.12.2019 Kutse (Eraisik) Saadetud  
60. 19.12.2019 Seisukoht isiku avaldusele lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
61. 19.12.2019 Vastus elukoha päringule (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
62. 19.12.2019 Volikiri (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
63. 19.12.2019 Hindamiskomisjoni otsusest teavitamine (KÜ Tallinna mnt 61)  
64. 19.12.2019 Hindamiskomisjoni otsusest teavitamine (KÜ Daumani 12) Saadetud  
65. 19.12.2019 Tellimuskiri (Ida-Viru Jahimeeste Selts) Saadetud  
66. 18.12.2019 Täiendav seisukoht avaldusele alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
67. 18.12.2019 Aruande esitamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
68. 18.12.2019 Sünniakti koopia taotlus (Justiitsministeerium) Saadetud  
69. 18.12.2019 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 19231603079 (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Saadetud  
70. 18.12.2019 Korralduse edastamine (Maa-amet) Saadetud