Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2019 Järelepärimine (Narva Paju Kool) Saadetud  
2. 31.12.2019 Volikiri (SOS Lasteküla Eesti Ühing) Saadetud  
3. 31.12.2019 Tellimuskiri (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
4. 30.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
5. 30.12.2019 Vastus avaldusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
6. 30.12.2019 Lepingu pikendamine (Baltexpert Invest Grupp OÜ) Saadetud  
7. 30.12.2019 Vastus hagiavaldusele tsiviilasjas nr 2-19-19689 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 30.12.2019 Päring (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
9. 30.12.2019 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
10. 30.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
11. 27.12.2019 Ettepanek rahaliste vahendite tagastamiseks (Eraisik) Saadetud  
12. 27.12.2019 Kliendi hoolduslepingu edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
13. 27.12.2019 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
14. 27.12.2019 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
15. 27.12.2019 Volikiri (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
16. 27.12.2019 Taotlus iseloomustuse ja dokumentide väljastamiseks lapse suhtes (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
17. 27.12.2019 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
18. 27.12.2019 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Natalia Gvozdeva) Saadetud  
19. 27.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
20. 27.12.2019 Järelepärimine alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Narva Lasteaed Sädemeke) Menetletud  
21. 23.12.2019 Taotlus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA) Saadetud  
22. 23.12.2019 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
23. 23.12.2019 Otsuse edastamine (Eraisik) Saadetud  
24. 23.12.2019 Hoiatus (Fie Lilia Timofejeva) Saadetud  
25. 23.12.2019 Seisukoht esitatud tagasinõude kohta (Salva Kindlustuse AS) Saadetud  
26. 23.12.2019 Avaldus lepingu lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
27. 23.12.2019 Vastus taotlusele loa saamiseks kasvandike reisimiseks (Laste Hoolekande asutus Lootus) Saadetud  
28. 23.12.2019 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Kaseke) Saadetud  
29. 23.12.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
30. 23.12.2019 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
31. 23.12.2019 Garantiikiri (Ramudden OÜ)  
32. 20.12.2019 Kiri (Narva Linnaleht ja Põhjarannik) Saadetud  
33. 20.12.2019 Nõue töövõtulepingu nr 252/2018 täitmiseks (AS Eesti Otis) Saadetud  
34. 20.12.2019 Taotluse esitamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
35. 20.12.2019 Teatis (Eraisikud) Saadetud