Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.01.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
2. 04.01.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
3. 04.01.2021 Teatis (Vladimir Izotov - linnavolikogu liige)  
4. 04.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Kaseke) Menetletud  
5. 04.01.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
6. 04.01.2021 Vastus avaldusele lapse ja tema pere kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
7. 04.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
8. 04.01.2021 Juhiloa kontrollimine (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
9. 05.01.2021 Taotlus hoolduslepingu pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
10. 05.01.2021 Päring (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
11. 05.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-12879 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
12. 05.01.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanema õiguste taastamiseks ja suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
13. 05.01.2021 Maa ostueesõigusega erastamise juriidiliste toimikute edastamine (Maa-amet) Saadetud  
14. 05.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
15. 05.01.2021 Taotlus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
16. 05.01.2021 Järelepärimine arsti arvamuse kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
17. 05.01.2021 Järelepärimine (OÜ Sven Sillar Advokaadibüroo) Saadetud  
18. 05.01.2021 aruande esitamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
19. 05.01.2021 Järelepärimine (OÜ Sven Sillar Advokaadibüroo) Saadetud  
20. 05.01.2021 Järelepärimine (Advokaadibüroo Alterna OÜ) Saadetud  
21. 05.01.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
22. 05.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
23. 05.01.2021 Lepingu lõpetamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
24. 05.01.2021 Arvamuse päring (Asutused) Saadetud  
25. 05.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (AS FEB) Saadetud  
26. 05.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (AS Espak Narva) Saadetud  
27. 05.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
28. 05.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
29. 06.01.2021 Volikiri (Eesti Post AS) Saadetud  
30. 06.01.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 06.01.2021 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 06.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
33. 06.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
34. 06.01.2021 Kahju hüvitamine (AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal) Saadetud  
35. 06.01.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud