Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1016. 07.04.2021 Omafinantseeringu kinnitus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
1017. 07.04.2021 Vastus kohtunõudele isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1018. 07.04.2021 Vastus järelepärimisele alaealise lapse pere ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1019. 07.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1020. 07.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1021. 08.04.2021 Selgitused esitatud avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1022. 08.04.2021 Taotlus eestkostja aruande esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1023. 08.04.2021 Taotlus eestkostja aruande esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1024. 08.04.2021 Õigusabitaotlus (Ukraina justiitsministeerium)  
1025. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1026. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1027. 08.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1028. 08.04.2021 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
1029. 08.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
1030. 08.04.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise toimikute edastamine (Maa-amet) Saadetud  
1031. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1032. 08.04.2021 Õiendid (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
1033. 08.04.2021 Teade Narva linnas busside liikluskorralduse muutmine kohta (Asutused) Saadetud  
1034. 09.04.2021 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1035. 09.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
1036. 09.04.2021 Vastus isiku 17.03.2021.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
1037. 09.04.2021 Järelepäring P.Kerese tänava tiigi kohta (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
1038. 09.04.2021 Teatis (Eraisik) Saadetud  
1039. 09.04.2021 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
1040. 09.04.2021 Kaasamine (Weldmeister OÜ) Saadetud  
1041. 09.04.2021 Kaasamine (KÜ Puškini 5) Saadetud  
1042. 09.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele otsustusõiguse üleandmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1043. 09.04.2021 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava isiku nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1044. 12.04.2021 Vastus isiku 31.03.2021.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
1045. 12.04.2021 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1046. 12.04.2021 Vastus teatele isiku abivajaduse kohta (AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu) Saadetud  
1047. 12.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1048. 12.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1049. 12.04.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Menetletud  
1050. 12.04.2021 Ettekirjutus (Eraisik) Saadetud