Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 14.01.2021 Korralduse edastamine (Eraisik) Saadetud  
107. 14.01.2021 Vastus võlanõudele (Storent OÜ) Saadetud  
108. 14.01.2021 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
109. 14.01.2021 Avaldus (Maa-ameti Katastri registriosakond) Saadetud  
110. 14.01.2021 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
111. 14.01.2021 Vastus taotlustele abivajavate isikute kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
112. 14.01.2021 Avaldus lapse vastuvõtmiseks (Mäetaguse Põhikool) Menetletud  
113. 14.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
114. 14.01.2021 Avaldus korduva dokumendi saamiseks (Viru Vangla)  
115. 14.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
116. 15.01.2021 Toetusest (AS Transservis-N) Saadetud  
117. 15.01.2021 Toetusest (SA Narva Sadam) Saadetud  
118. 15.01.2021 Toetusest (SA Narva Linnaleht) Saadetud  
119. 15.01.2021 Toetusest (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
120. 15.01.2021 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
121. 15.01.2021 Järelepärimine alaealise lapse kohta (Politsei-ja Piirivalveamet, Põhja-Tallinna piirkonnagrupp) Menetletud  
122. 15.01.2021 Vastus isiku kaebusele (Eraisik T.S.) Saadetud  
123. 15.01.2021 Järelepärimine (Päästeamet) Saadetud  
124. 15.01.2021 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
125. 15.01.2021 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
126. 15.01.2021 Ettepanek esindaja nimetamiseks (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
127. 15.01.2021 Järelepärimine isiku kohta (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
128. 15.01.2021 Ettepanek esindaja nimetamiseks (Tartu Ülikooli Kliinikum SA) Saadetud  
129. 15.01.2021 Vastus päringule alaealise lapse perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
130. 15.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
131. 15.01.2021 Taotlus soovituskirja väljastamiseks (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) Saadetud  
132. 15.01.2021 Menetluse algatamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
133. 15.01.2021 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva lasteaed Käoke) Menetletud  
134. 15.01.2021 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Saadetud  
135. 18.01.2021 Vastus pöördumisele (Eraisik J.Z.) Saadetud  
136. 18.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) Saadetud  
137. 18.01.2021 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
138. 18.01.2021 Vastus kohtunõudele arvamuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
139. 18.01.2021 Vastus taotlusele kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
140. 18.01.2021 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud