Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 18.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
142. 18.01.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
143. 18.01.2021 Kooskõlastus projektikonkursis osalemiseks (Lasteasutus PÄIKENE) Saadetud  
144. 18.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
145. 18.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-13074 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
146. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
147. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
148. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
149. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
150. 18.01.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-10-66080 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
151. 18.01.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted)  
152. 18.01.2021 Täiendav järelepärimine isiku suhtes (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
153. 18.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-09-36937 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
154. 18.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
155. 19.01.2021 Vastuskiri (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Saadetud  
156. 19.01.2021 Elektrijaama tee 50, Narvas, asuvad paadigaraažid (Enefit Power AS) Saadetud  
157. 19.01.2021 Vastus taotlusele kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
158. 19.01.2021 Vastus teabenõudele (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
159. 19.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
160. 19.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
161. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
162. 19.01.2021 Kakuke tegevuse lõpetamine (Statistikaamet)  
163. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
164. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
165. 19.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-60699 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
166. 19.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Keila Kool) Menetletud  
167. 19.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
168. 20.01.2021 Taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks kuni 03.02.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
169. 20.01.2021 Taotlus alaealise lapse suhtes (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
170. 20.01.2021 Vastus (Eraisikud J.P. ja V.P.) Saadetud  
171. 20.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
172. 20.01.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Saadetud  
173. 20.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Saadetud  
174. 20.01.2021 Järelepärimine õpilase iseloomustuse kohta (Maarjamaa Hariduskolleegium) Saadetud  
175. 20.01.2021 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud