Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 20.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
177. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Tallinna Mustamäe üksus) Menetletud  
178. 20.01.2021 Vastus teatele isiku kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
179. 20.01.2021 Teade (MTÜ Virumaa Tugiteenused) Saadetud  
180. 20.01.2021 Tõendite esitamine kohtuasjas nr 2-20-3876 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
181. 20.01.2021 Vastus isiku teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
182. 20.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
183. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
184. 20.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
185. 20.01.2021 Täiendav vastus isiku avaldusele (Eraisik) Saadetud  
186. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
187. 20.01.2021 telefoninumbri ümberregistreerimine (Telia Eesti AS)  
188. 21.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
189. 21.01.2021 juhendatud distantsõpe (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
190. 21.01.2021 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20233001475 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
191. 21.01.2021 Järelepärimine laste vanema kohta (Ahtme Haigla SA) Menetletud  
192. 21.01.2021 Vastus teatele isikule määratud koduteenuste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
193. 21.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
194. 21.01.2021 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
195. 21.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
196. 21.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
197. 21.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
198. 21.01.2021 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
199. 21.01.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Joala Perearstikeskuse Narva filiaal (Kangelaste 5)) Menetletud  
200. 21.01.2021 Kaasamine (Eraisik) Saadetud  
201. 21.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
202. 21.01.2021 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond)) Saadetud  
203. 21.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
204. 21.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
205. 22.01.2021 Volikiri (Tartu Maakohtu kinnistusosakond) Saadetud  
206. 22.01.2021 Garantiikiri (AS N&V) Saadetud  
207. 22.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
208. 22.01.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
209. 22.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Narva kordon) Saadetud  
210. 22.01.2021 Vastus järelepärimisele alaealise lapse kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud