Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 22.01.2021 Vastus isiku taotlusele (Eraisik I.E.) Saadetud  
212. 22.01.2021 Viru 4 lepingust väljaarvamine (Inter Rao Eesti OÜ) Saadetud  
213. 22.01.2021 Viru 4 lepingust väljaarvamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
214. 22.01.2021 Viru 4 lepingust väljaarvamine (Narva Vesi AS) Saadetud  
215. 25.01.2021 Avaldus alaealise lapse kinnises lasteasutuses viibimisaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 25.01.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
217. 25.01.2021 Vastus kohtunõudele arvamuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
218. 25.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
219. 25.01.2021 Vastus teatele abivajavate isikute kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
220. 25.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
221. 25.01.2021 Teade (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
222. 25.01.2021 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
223. 25.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
224. 25.01.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 25.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
226. 25.01.2021 Vastus taotlusele abi saamiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
227. 25.01.2021 tõend D.L. nõudmisel (eraisik) Saadetud  
228. 25.01.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 4) Saadetud  
229. 25.01.2021 Kaasamine (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
230. 25.01.2021 Kaasamine (M-NAR Kinnisvara OÜ) Saadetud  
231. 25.01.2021 Kaasamine (OÜ Lillebutik) Saadetud  
232. 25.01.2021 Taotlus peretoetuste maksmise peatamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
233. 26.01.2021 Vastus isiku 12.01.2021.a avaldusele (Eraisik L.A.) Saadetud  
234. 26.01.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
235. 26.01.2021 Kaasamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
236. 26.01.2021 Pikse tänava veevarustus (Narva Vesi AS) Saadetud  
237. 26.01.2021 Lepingu sõlmimine (Narva Vesi AS) Saadetud  
238. 26.01.2021 Lepingu sõlmimine (Inter Rao Eesti OÜ) Saadetud  
239. 26.01.2021 Lepingu sõlmimine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
240. 26.01.2021 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
241. 26.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-7282 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
242. 26.01.2021 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
243. 26.01.2021 Kiri (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ)  
244. 26.01.2021 Kiri (KÜ Haigla 14) Saadetud  
245. 26.01.2021 Kiri (KÜ Puškini 51) Saadetud