Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 26.01.2021 Kiri (Rahu 20 KÜ) Saadetud  
247. 26.01.2021 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
248. 26.01.2021 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
249. 26.01.2021 Detailplaneeringu koostamise algatamisest (TÜ Inkeri) Saadetud  
250. 26.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
251. 26.01.2021 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Sädemeke) Saadetud  
252. 26.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
253. 26.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
254. 26.01.2021 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
255. 26.01.2021 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
256. 26.01.2021 Tänusõnad (Munitsipaalettevõtete nõukogude liikmed) Saadetud  
257. 26.01.2021 Vastus järelepärimisele isikute elamiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
258. 26.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
259. 26.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
260. 27.01.2021 Arvamuse päring (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
261. 27.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
262. 27.01.2021 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
263. 27.01.2021 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
264. 27.01.2021 Vastus järelepärimisele isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
265. 27.01.2021 Vastus järelepärimisele alaealiste laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
266. 27.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
267. 27.01.2021 Pöördumine (Narva Vesi AS) Saadetud  
268. 28.01.2021 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
269. 28.01.2021 Linnavara kasutamise lepingu sõlmimine (SA Narva Sadam) Saadetud  
270. 28.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
271. 28.01.2021 Vastus isiku kirjale (SA Narva Haigla) Saadetud  
272. 28.01.2021 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 21233000090 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
273. 28.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
274. 28.01.2021 Avaldus alaealise kinnise lasteasutuse teenusel viibimise peatamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
275. 28.01.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
276. 28.01.2021 Taotlus nimekirja muutmisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
277. 28.01.2021 Taotlus kliendi hoolduskava muutmiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
278. 28.01.2021 Dokumendi esitamise nõue (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
279. 28.01.2021 Kutse (Koostööpartnerid) Saadetud  
280. 28.01.2021 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud