Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 28.01.2021 Volikiri (Viru Maakohtu Narva Kohtumaja) Saadetud  
282. 28.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
283. 28.01.2021 Meeldetuletus (Eraisik) Saadetud  
284. 28.01.2021 Selgitav kiri (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
285. 28.01.2021 Vastus avaldusele sugulase suhtes (Eraisik) Saadetud  
286. 28.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (AS FEB) Saadetud  
287. 28.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (AS Espak Narva) Saadetud  
288. 28.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
289. 28.01.2021 volitus kaupa ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
290. 28.01.2021 Maa-ala osa kasutamine (AS Transservis-N) Saadetud  
291. 29.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
292. 29.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
293. 29.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
294. 29.01.2021 Arvamuse päring (KÜ Tiimanni 18) Saadetud  
295. 29.01.2021 Vastus andmepäringule (Statistikaamet) Saadetud  
296. 01.02.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi kriisitelefon) Saadetud  
297. 01.02.2021 Vastus järelepärimisele isiku kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
298. 01.02.2021 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
299. 01.02.2021 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
300. 01.02.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-13-35685 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
301. 01.02.2021 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Tallinna mnt 34) Saadetud  
302. 01.02.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
303. 01.02.2021 Teatis eestkostetava isiku andmete muutmisest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
304. 01.02.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-07-20568 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
305. 01.02.2021 Vastus teatele hooldekodu klientide kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
306. 01.02.2021 Taotlus andmete esitamiseks isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
307. 01.02.2021 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
308. 01.02.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
309. 01.02.2021 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
310. 01.02.2021 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
311. 01.02.2021 Info küsimine (SA Narva Sadam) Saadetud  
312. 01.02.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
313. 01.02.2021 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
314. 01.02.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
315. 01.02.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud