Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
3186. 15.12.2021 Järelepärimine arstitõendi ja arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
3187. 15.12.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3188. 15.12.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3189. 15.12.2021 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
3190. 15.12.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
3191. 15.12.2021 Vastus taotlusele meetmete võtmiseks (KÜ Daumani 18) Saadetud  
3192. 15.12.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Põhja-Tallinna Valitsus (Sotsiaalhoolekande osakond)) Saadetud  
3193. 15.12.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-09-49291 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
3194. 15.12.2021 Vastus kohtunõudele kompromissi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3195. 15.12.2021 Märgukiri (Aiandusühistud) Saadetud  
3196. 15.12.2021 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
3197. 16.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (Mirstart OÜ) Saadetud  
3198. 16.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (Mirstart OÜ) Saadetud  
3199. 16.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (Mirstart OÜ) Saadetud  
3200. 16.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (Mirstart OÜ) Saadetud  
3201. 16.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (Mirstart OÜ) Saadetud  
3202. 16.12.2021 Arvamuse päring (Eraisikud) Saadetud  
3203. 16.12.2021 Avaldus isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3204. 16.12.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3205. 16.12.2021 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Get Shot Films OÜ) Saadetud  
3206. 16.12.2021 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Eesti Sõjalis-Sportlik Selts ERNA) Saadetud  
3207. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
3208. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
3209. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
3210. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
3211. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
3212. 17.12.2021 Teenuse osutamise leping (OÜ Ares Security) Saadetud  
3213. 17.12.2021 Tehisjääga liuvälja projekteerimise ja ehitamise tööde lõpetamine (Kivipartner OÜ) Saadetud  
3214. 17.12.2021 Vastus järelepärimisele isiku suhtes (Eesti Töötukassa) Saadetud  
3215. 17.12.2021 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
3216. 17.12.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
3217. 17.12.2021 Vastus pöördumisele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
3218. 17.12.2021 Otsus (EG Tolliagentuur OÜ) Saadetud  
3219. 17.12.2021 Otsus (Beauty Culture OÜ) Saadetud  
3220. 17.12.2021 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud