Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 05.02.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
352. 05.02.2021 Kaasabi taotlus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Saadetud  
353. 05.02.2021 Kaasabi taotlus (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
354. 05.02.2021 Korduv kaasamine (KÜ Kangelaste 34) Saadetud  
355. 05.02.2021 Korduv kaasamine (Narva linn, Energia tn 2a korteriühistu) Saadetud  
356. 05.02.2021 Korduv kaasamine (KÜ Suur 12) Saadetud  
357. 05.02.2021 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
358. 05.02.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
359. 05.02.2021 Hinnapäring (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Saadetud  
360. 05.02.2021 Hinnapäring (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Saadetud  
361. 05.02.2021 Hinnapäring (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Saadetud  
362. 05.02.2021 Hinnapäring (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Saadetud  
363. 05.02.2021 Hinnapäring (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Saadetud  
364. 05.02.2021 Investeerimiskohustuste täitmise kohta (kinnistu A. Daumani 2, Narva) (Neste Eesti AS) Saadetud  
365. 08.02.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise toimiku edastamine (Maa-Amet) Saadetud  
366. 08.02.2021 Kiri (Eraisik) Saadetud  
367. 08.02.2021 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
368. 08.02.2021 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
369. 08.02.2021 Hoolduslepingu täitmise nõue (Fennec LIS´s OÜ) Saadetud  
370. 08.02.2021 Teatis kavandatavst haldusaktist (Eraisik) Saadetud  
371. 08.02.2021 Kinnistu läbivaatuse protokoll (Eraisik) Saadetud  
372. 08.02.2021 Hinnapäring (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Saadetud  
373. 08.02.2021 Järelepärimine andmete esitamiseks (Rahvastikuregister) Saadetud  
374. 08.02.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Galina Kuznetsova) Menetletud  
375. 08.02.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
376. 08.02.2021 Ettekirjutus (Eraisik) Saadetud  
377. 08.02.2021 Vastus isiku 03.02.2021.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
378. 08.02.2021 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
379. 08.02.2021 Teatis eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
380. 08.02.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
381. 08.02.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
382. 08.02.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
383. 08.02.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
384. 08.02.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
385. 08.02.2021 Kahju hüvitamise taotlus (ERGO Insurance SE)