Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 08.02.2021 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (Eraisik) Saadetud  
387. 08.02.2021 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (Eraisik) Saadetud  
388. 08.02.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-54590 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
389. 08.02.2021 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
390. 09.02.2021 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
391. 09.02.2021 Teade (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
392. 09.02.2021 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva-Jõesuu SOS lasteküla Eesti ühing) Menetletud  
393. 09.02.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
394. 09.02.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
395. 09.02.2021 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 21278000158 (Lõuna prefektuur,Tartu politseijaoskond) Saadetud  
396. 09.02.2021 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
397. 10.02.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise toimiku edastamine (Maa-Amet) Saadetud  
398. 10.02.2021 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (KÜ Kangelaste 24) Saadetud  
399. 10.02.2021 Järelepärimine iseloomustuse ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu) Menetletud  
400. 10.02.2021 Taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks ja vanematele ettekirjutuste tegemiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
401. 10.02.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
402. 10.02.2021 Taotlus (Riigikantselei) Saadetud  
403. 10.02.2021 Kaasamine (Eraisik) Saadetud  
404. 10.02.2021 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
405. 10.02.2021 Taotlus õigustatud huvi korral (Advokaadibüroo Walless OÜ) Saadetud  
406. 10.02.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
407. 10.02.2021 Taotlus arvamuse esitamiseks (KÜ Kangelaste 10B Narva) Saadetud  
408. 10.02.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-960 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
409. 10.02.2021 Garantiikiri (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
410. 10.02.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
411. 10.02.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
412. 11.02.2021 Kaasamine (AS Prisma Peremarket) Saadetud  
413. 11.02.2021 Kaasamine (Korteriühistu Kangelaste 27) Saadetud  
414. 11.02.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 23) Saadetud  
415. 11.02.2021 Otsuste edastamine isikute suhtes (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
416. 11.02.2021 Paikvaatluse akt (Eraisik) Saadetud  
417. 11.02.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
418. 11.02.2021 Menetluse algatamine (Linnamajandusamet) Saadetud  
419. 11.02.2021 Aruande kinnitamine (SA Narva Sadam) Saadetud  
420. 11.02.2021 Garantiist tulenevatest õigustest loobumine (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Saadetud