Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
456. 16.02.2021 Päring (AS Eesti Gaas) Saadetud  
457. 16.02.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
458. 16.02.2021 Järelepärimine arvamuse esitamiseks isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
459. 16.02.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
460. 16.02.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
461. 16.02.2021 ametniku otsus (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus) Saadetud  
462. 16.02.2021 vaktsineerimine (SA Narva Haigla) Saadetud  
463. 16.02.2021 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
464. 16.02.2021 Arvamuse päring (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
465. 16.02.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
466. 16.02.2021 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
467. 16.02.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
468. 16.02.2021 Avaldus lapsele uue eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
469. 16.02.2021 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Saadetud  
470. 16.02.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
471. 16.02.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Menetletud  
472. 16.02.2021 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20233000758 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
473. 16.02.2021 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
474. 16.02.2021 Taotlus (Ridango AS) Saadetud  
475. 16.02.2021 Avaldus (VKG Elektrivõrgud OÜ) Saadetud  
476. 17.02.2021 Kiri (SA Narva Linnaleht) Saadetud  
477. 17.02.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
478. 17.02.2021 Seisukoht eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
479. 17.02.2021 Seisukoht isiku avaldusele seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
480. 17.02.2021 Vastus avaldusele puuduva isiku kohta (KÜ Kreenholmi 30) Saadetud  
481. 17.02.2021 Vastus elukoha päringule (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
482. 17.02.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
483. 17.02.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
484. 17.02.2021 volitus kaupa ostmiseks (Kaupmees&Ko AS) Saadetud  
485. 17.02.2021 Maa hoonestusõiguse seadmine (Eraisik) Saadetud  
486. 17.02.2021 vastus (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
487. 17.02.2021 Taotlus perekoduteenuse osutamise tasu vähendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
488. 17.02.2021 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
489. 18.02.2021 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
490. 18.02.2021 Kahju hüvitamisest (Swedbank P&C Insurance AS) Saadetud