Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 01.03.2021 Kaasamine (KÜ Energia 2a) Saadetud  
562. 01.03.2021 Kuulutuse avaldamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
563. 01.03.2021 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
564. 01.03.2021 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta 2020. aastal (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
565. 01.03.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Saadetud  
566. 01.03.2021 Seisukoht kohtunõudele isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
567. 01.03.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted)  
568. 01.03.2021 Seisukoht isiku vastuavaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
569. 01.03.2021 Vastus taotlusele eestkoste seadmiseks isiku suhtes (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
570. 01.03.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
571. 01.03.2021 Vastuskiri (Eraisik V.P.) Saadetud  
572. 01.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
573. 02.03.2021 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
574. 02.03.2021 Järelepärimine lapse tervise kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Saadetud  
575. 02.03.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
576. 02.03.2021 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
577. 02.03.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
578. 02.03.2021 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
579. 02.03.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Perearst Alla Kissel OÜ) Saadetud  
580. 02.03.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
581. 02.03.2021 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu) Menetletud  
582. 02.03.2021 Vastus isiku 23.02.2021.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
583. 02.03.2021 Seisukoht isikute avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
584. 02.03.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
585. 02.03.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
586. 02.03.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
587. 02.03.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
588. 02.03.2021 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused) Menetletud  
589. 02.03.2021 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
590. 03.03.2021 Taotlus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
591. 03.03.2021 Taotlus parkimiskaartide väljastamisest (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
592. 03.03.2021 Taotlus esitatud nimekirja muutmisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
593. 03.03.2021 Teade avaldamine (Ajaleht Gorod) Saadetud  
594. 03.03.2021 Järelepärimine (Tallinna Transpordiamet) Saadetud  
595. 03.03.2021 Vastus avaldusele (Eraisik O.S.) Saadetud