Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
806. 11.03.2021 Narva linnaeelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Tenniseklubi Fortuna) Menetletud  
807. 12.03.2021 Taotlus matmise korraldamiseks (Eraisik) Saadetud  
808. 12.03.2021 Garantiikiri (Trev-2 Grupp AS) Saadetud  
809. 12.03.2021 Kaasamine (KÜ Malmi tn 4) Saadetud  
810. 12.03.2021 Kaasamine (KÜ Kreenholmi 7) Saadetud  
811. 12.03.2021 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
812. 12.03.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-2821 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
813. 12.03.2021 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
814. 12.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
815. 12.03.2021 Vastus 04.03.2021.a kirjale (KÜ Pähklimäe 4) Saadetud  
816. 12.03.2021 Täiendav seisukoht kohtuasjas nr 2-20-4671 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
817. 12.03.2021 Taotlus esitatud nimekirja muutmisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
818. 12.03.2021 Vastus kirjale alusetult makstud peretoetuse kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
819. 12.03.2021 Vastus kaasabi taotlusele (Narva-Jõesuu SOS lasteküla Eesti ühing) Saadetud  
820. 12.03.2021 Loa taotlus (JCDecaux Eesti OÜ) Saadetud  
821. 12.03.2021 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
822. 12.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
823. 15.03.2021 Vastus märgukirjale (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
824. 15.03.2021 Taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
825. 15.03.2021 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
826. 15.03.2021 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
827. 15.03.2021 Vastus päringule (Eraisik H. V.) Menetletud  
828. 15.03.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
829. 15.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
830. 16.03.2021 Garantiikiri (MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus) Saadetud  
831. 16.03.2021 Seisukoht isiku avaldusele seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
832. 16.03.2021 Teatis isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
833. 16.03.2021 Teade sõidukikaardi kohta (Eraisik) Saadetud  
834. 17.03.2021 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
835. 17.03.2021 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
836. 17.03.2021 Vastus isiku 17.02.2021.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
837. 17.03.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (KÜ Rakvere 34 Narva) Saadetud  
838. 17.03.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
839. 17.03.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
840. 17.03.2021 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks, vanema hooldusõiguse ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud